Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
S$nHAharrisS$nHA
03 8891 7555
S$nHAharrisS$nHA
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
cR9$dsufinacR9$d
03 8891 7546
cR9$dsufinacR9$d
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
E0BNkgunasilanE0BNk
03 8891 7547
E0BNkgunasilanE0BNk
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
nrOYKrazuanfaisalnrOYK
03 8891 7557
nrOYKrazuanfaisalnrOYK
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
4kZIEsyahrin4kZIE
03 8891 7549
4kZIEsyahrin4kZIE
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
YrNT0syamilYrNT0
03 8891 7562
YrNT0syamilYrNT0
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
sDvTOwannazrisDvTO
03 8891 7551
sDvTOwannazrisDvTO
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
f7ufJhairilf7ufJ
03 8891 7552
f7ufJhairilf7ufJ
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
YZgsxsuhailahYZgsx
03 8891 7550
YZgsxsuhailahYZgsx
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
vU4PEfaizulvU4PE
03 8891 7553
vU4PEfaizulvU4PE
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
!l6T2haiza!l6T2
03 8891 7554
!l6T2haiza!l6T2
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
&a3hXammar&a3hX
03 8891 7548
&a3hXammar&a3hX
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
Jm2g3norisahJm2g3
03 8891 7561
Jm2g3norisahJm2g3
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
iyIqBnizamiyIqB
03 8891 7559
iyIqBnizamiyIqB
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
3^Cnasyah.khairudin3^Cna
03 8891 7642
3^Cnasyah.khairudin3^Cna
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
uvh#5shukriuvh#5
03 8891 7627
uvh#5shukriuvh#5
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
cE$b3azwancE$b3
03 8891 7655
cE$b3azwancE$b3
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
BPAGyaznidaBPAGy
03 8891 7655
BPAGyaznidaBPAGy
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
(W8b^azhar(W8b^
03 8891 7558
(W8b^azhar(W8b^
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
2$yUmfirdaus2$yUm
03 8891 7677
2$yUmfirdaus2$yUm
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
yI%5CzaidatulyI%5C
03 8891 7560
yI%5CzaidatulyI%5C
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit