Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
BTfSGharrisBTfSG
03 8891 7555
BTfSGharrisBTfSG
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
fXrPzsufinafXrPz
03 8891 7546
fXrPzsufinafXrPz
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
Ic^ZEgunasilanIc^ZE
03 8891 7547
Ic^ZEgunasilanIc^ZE
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
r&$#Lrazuanfaisalr&$#L
03 8891 7557
r&$#Lrazuanfaisalr&$#L
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
dqhwxsyahrindqhwx
03 8891 7549
dqhwxsyahrindqhwx
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
R*O37syamilR*O37
03 8891 7562
R*O37syamilR*O37
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
!0LCRwannazri!0LCR
03 8891 7551
!0LCRwannazri!0LCR
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
*p1j7hairil*p1j7
03 8891 7552
*p1j7hairil*p1j7
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
mio7Wsuhailahmio7W
03 8891 7550
mio7Wsuhailahmio7W
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
nmCyXfaizulnmCyX
03 8891 7553
nmCyXfaizulnmCyX
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
HyR0XhaizaHyR0X
03 8891 7554
HyR0XhaizaHyR0X
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
C)%2PammarC)%2P
03 8891 7548
C)%2PammarC)%2P
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
r($!unorisahr($!u
03 8891 7561
r($!unorisahr($!u
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
a3VNMnizama3VNM
03 8891 7559
a3VNMnizama3VNM
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
UVuzmsyah.khairudinUVuzm
03 8891 7642
UVuzmsyah.khairudinUVuzm
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
#Y)M(shukri#Y)M(
03 8891 7627
#Y)M(shukri#Y)M(
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
2eC6Cazwan2eC6C
03 8891 7655
2eC6Cazwan2eC6C
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
dwcgaaznidadwcga
03 8891 7655
dwcgaaznidadwcga
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
snc*%azharsnc*%
03 8891 7558
snc*%azharsnc*%
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
ufZUYfirdausufZUY
03 8891 7677
ufZUYfirdausufZUY
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
@kvRbzaidatul@kvRb
03 8891 7560
@kvRbzaidatul@kvRb
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit