Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
lr(TDharrislr(TD
03 8891 7555
lr(TDharrislr(TD
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
ts*ZIsufinats*ZI
03 8891 7546
ts*ZIsufinats*ZI
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
EMkndgunasilanEMknd
03 8891 7547
EMkndgunasilanEMknd
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
T6IJ@razuanfaisalT6IJ@
03 8891 7557
T6IJ@razuanfaisalT6IJ@
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
z&lO3syahrinz&lO3
03 8891 7549
z&lO3syahrinz&lO3
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
qM94UsyamilqM94U
03 8891 7562
qM94UsyamilqM94U
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
BW4(mwannazriBW4(m
03 8891 7551
BW4(mwannazriBW4(m
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
MqICEhairilMqICE
03 8891 7552
MqICEhairilMqICE
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
mk1ULsuhailahmk1UL
03 8891 7550
mk1ULsuhailahmk1UL
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
GMDS3faizulGMDS3
03 8891 7553
GMDS3faizulGMDS3
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
yMx&WhaizayMx&W
03 8891 7554
yMx&WhaizayMx&W
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
wW!X3ammarwW!X3
03 8891 7548
wW!X3ammarwW!X3
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
u51!knorisahu51!k
03 8891 7561
u51!knorisahu51!k
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
3fcz@nizam3fcz@
03 8891 7559
3fcz@nizam3fcz@
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
4&Kt5syah.khairudin4&Kt5
03 8891 7642
4&Kt5syah.khairudin4&Kt5
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
c4qzGshukric4qzG
03 8891 7627
c4qzGshukric4qzG
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
0zKl!azwan0zKl!
03 8891 7655
0zKl!azwan0zKl!
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
YyR1OaznidaYyR1O
03 8891 7655
YyR1OaznidaYyR1O
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
9!dsWazhar9!dsW
03 8891 7558
9!dsWazhar9!dsW
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
2aoXFfirdaus2aoXF
03 8891 7677
2aoXFfirdaus2aoXF
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
rBD9AzaidatulrBD9A
03 8891 7560
rBD9AzaidatulrBD9A
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit