Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
%DBafharris%DBaf
03 8891 7555
%DBafharris%DBaf
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
J#A3*sufinaJ#A3*
03 8891 7546
J#A3*sufinaJ#A3*
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
NXnKUgunasilanNXnKU
03 8891 7547
NXnKUgunasilanNXnKU
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
Bx*g0razuanfaisalBx*g0
03 8891 7557
Bx*g0razuanfaisalBx*g0
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
8XCQMsyahrin8XCQM
03 8891 7549
8XCQMsyahrin8XCQM
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
Yl^pXsyamilYl^pX
03 8891 7562
Yl^pXsyamilYl^pX
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
jU!KtwannazrijU!Kt
03 8891 7551
jU!KtwannazrijU!Kt
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
hDjq5hairilhDjq5
03 8891 7552
hDjq5hairilhDjq5
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
DGPnSsuhailahDGPnS
03 8891 7550
DGPnSsuhailahDGPnS
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
nqzZpfaizulnqzZp
03 8891 7553
nqzZpfaizulnqzZp
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
6pdixhaiza6pdix
03 8891 7554
6pdixhaiza6pdix
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
)Q(8Lammar)Q(8L
03 8891 7548
)Q(8Lammar)Q(8L
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
*08L#norisah*08L#
03 8891 7561
*08L#norisah*08L#
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
wJCiQnizamwJCiQ
03 8891 7559
wJCiQnizamwJCiQ
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
XTqaIsyah.khairudinXTqaI
03 8891 7642
XTqaIsyah.khairudinXTqaI
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
KH35KshukriKH35K
03 8891 7559
KH35KshukriKH35K
03 8891 7559
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
12@nJazwan12@nJ
03 8891 7558
12@nJazwan12@nJ
03 8891 7558
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
ai(jJaznidaai(jJ
03 8891 7556
ai(jJaznidaai(jJ
03 8891 7556
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
CEX19azharCEX19
03 8891 7558
CEX19azharCEX19
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
@UyjNfirdaus@UyjN
03 8891 7677
@UyjNfirdaus@UyjN
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
Z7eUYzaidatulZ7eUY
03 8891 7560
Z7eUYzaidatulZ7eUY
03 8891 7560
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan