Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
m)kD0harrism)kD0
03 8891 7555
m)kD0harrism)kD0
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
zHX(ssufinazHX(s
03 8891 7546
zHX(ssufinazHX(s
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
Q144bgunasilanQ144b
03 8891 7547
Q144bgunasilanQ144b
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
6HdIlrazuanfaisal6HdIl
03 8891 7557
6HdIlrazuanfaisal6HdIl
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
&c4C!syahrin&c4C!
03 8891 7549
&c4C!syahrin&c4C!
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
#niq9syamil#niq9
03 8891 7562
#niq9syamil#niq9
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
1pF*Mwannazri1pF*M
03 8891 7551
1pF*Mwannazri1pF*M
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
sDjS0hairilsDjS0
03 8891 7552
sDjS0hairilsDjS0
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
o3(f1suhailaho3(f1
03 8891 7550
o3(f1suhailaho3(f1
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
aaA9CfaizulaaA9C
03 8891 7553
aaA9CfaizulaaA9C
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
ALbNchaizaALbNc
03 8891 7554
ALbNchaizaALbNc
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
aGSnLammaraGSnL
03 8891 7548
aGSnLammaraGSnL
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
$zaRmnorisah$zaRm
03 8891 7561
$zaRmnorisah$zaRm
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
9HJVYnizam9HJVY
03 8891 7559
9HJVYnizam9HJVY
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
DMi!Ysyah.khairudinDMi!Y
03 8891 7642
DMi!Ysyah.khairudinDMi!Y
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
(To@3shukri(To@3
03 8891 7627
(To@3shukri(To@3
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
CPEzcazwanCPEzc
03 8891 7655
CPEzcazwanCPEzc
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
*r1Cdaznida*r1Cd
03 8891 7655
*r1Cdaznida*r1Cd
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
LJqG2azharLJqG2
03 8891 7558
LJqG2azharLJqG2
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
!k^vOfirdaus!k^vO
03 8891 7677
!k^vOfirdaus!k^vO
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
QT8YBzaidatulQT8YB
03 8891 7560
QT8YBzaidatulQT8YB
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit