Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
Pq^4WharrisPq^4W
03 8891 7555
Pq^4WharrisPq^4W
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
Bx^4XsufinaBx^4X
03 8891 7546
Bx^4XsufinaBx^4X
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
dgGtcgunasilandgGtc
03 8891 7547
dgGtcgunasilandgGtc
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
piR&orazuanfaisalpiR&o
03 8891 7557
piR&orazuanfaisalpiR&o
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
!Bch%syahrin!Bch%
03 8891 7549
!Bch%syahrin!Bch%
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
gr$#ksyamilgr$#k
03 8891 7562
gr$#ksyamilgr$#k
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
Lu%*hwannazriLu%*h
03 8891 7551
Lu%*hwannazriLu%*h
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
gcogahairilgcoga
03 8891 7552
gcogahairilgcoga
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
WBJLYsuhailahWBJLY
03 8891 7550
WBJLYsuhailahWBJLY
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
pAtKnfaizulpAtKn
03 8891 7553
pAtKnfaizulpAtKn
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
@&OcIhaiza@&OcI
03 8891 7554
@&OcIhaiza@&OcI
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
h&!92ammarh&!92
03 8891 7548
h&!92ammarh&!92
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
Lt7#cnorisahLt7#c
03 8891 7561
Lt7#cnorisahLt7#c
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
N47psnizamN47ps
03 8891 7559
N47psnizamN47ps
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
zTdcusyah.khairudinzTdcu
03 8891 7642
zTdcusyah.khairudinzTdcu
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
qux03shukriqux03
03 8891 7627
qux03shukriqux03
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
!bVCrazwan!bVCr
03 8891 7655
!bVCrazwan!bVCr
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
wp2&Raznidawp2&R
03 8891 7655
wp2&Raznidawp2&R
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
fVXOAazharfVXOA
03 8891 7558
fVXOAazharfVXOA
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
&#LeDfirdaus&#LeD
03 8891 7677
&#LeDfirdaus&#LeD
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
JoVTqzaidatulJoVTq
03 8891 7560
JoVTqzaidatulJoVTq
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan