Bahagian Kewangan

Aras 12,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7173


Siti Nor binti Minu
Setiausaha Bahagian (K)
Kig2HsitinorKig2H
03 8891 7107
Kig2HsitinorKig2H
03 8891 7107
Lenny Tan
PA SUB (K)
JFAUXlennytanJFAUX
03 8891 7108
JFAUXlennytanJFAUX
03 8891 7108
Ali Sadikin bin Sadin
KPSUK (K)
VDJUbalisadikinVDJUb
03 8891 7134
VDJUbalisadikinVDJUb
03 8891 7134
KOSONG
Akauntan (K)
Cawangan Pengurusan Akaun
03 8891 7135
03 8891 7135
Azlim Almey binti Abu Abas
PSUK (K)
Cawangan Pengurusan Perolehan
ERO4wazlimalmeyERO4w
03 8891 7156
ERO4wazlimalmeyERO4w
03 8891 7156
Nabilla Binti Abdul Najir
PSU (K)
Cawangan Belanjawan, Aset & Stor
vp)2tnabillavp)2t
03 8891 7170
vp)2tnabillavp)2t
03 8891 7170
Kamariah binti Abu Bakar
PAT (K)
Cawangan Pengurusan Akaun
1(R&#kamariah1(R&#
03 8891 7136
1(R&#kamariah1(R&#
03 8891 7136
Zaidullah bin Jantan
PPTT (K)
Cawangan Pengurusan Perolehan
Knd&*zaidullahKnd&*
03 8891 7114
Knd&*zaidullahKnd&*
03 8891 7114
Yumnah binti Yahaya
PAK (K)
Cawangan Pengurusan Akaun
iU52(yumnahiU52(
03 8891 7137
iU52(yumnahiU52(
03 8891 7137
Siti Aishah binti Embong
PPTK (K)
Cawangan Belanjawan, Aset & Stor
%c7Yraishahembong%c7Yr
03 8891 7159
%c7Yraishahembong%c7Yr
03 8891 7159
Nurhidayah binti Zahari
PA (K) 1
Cawangan Pengurusan Akaun
OIAo8hidayah.zahariOIAo8
03 8891 7138
OIAo8hidayah.zahariOIAo8
03 8891 7138
Norasimah binti Ismail
PA (K) 2
Cawangan Pengurusan Akaun
yUkG7norasimahyUkG7
03 8891 7139
yUkG7norasimahyUkG7
03 8891 7139
Nurhayati binti Abd Rahim
PA (K) 3
Cawangan Pengurusan Akaun
wo#$Mnurhayatiwo#$M
03 8891 7140
wo#$Mnurhayatiwo#$M
03 8891 7140
Wan Mohd Syafiq bin Wan Mohamad Shukri
PPT (K)
Cawangan Belanjawan, Aset & Stor
s!u(gsyafiq.shukris!u(g
03 8891 7160
s!u(gsyafiq.shukris!u(g
03 8891 7160
Fazidah binti Mohd Ali
PTK (K) 1
Cawangan Pengurusan Akaun
rT$R7fazidahrT$R7
03 8891 7143
rT$R7fazidahrT$R7
03 8891 7143
Noradilah binti Mohamad Rani
PTK (K) 2
Cawangan Pengurusan Perolehan
NN&Ncnoradilah.raniNN&Nc
03 8891 7161
NN&Ncnoradilah.raniNN&Nc
03 8891 7161
Khairilnizam Helmy bin Kamarul Zaman
PTK (K) 3
Cawangan Belanjawan, Aset & Stor
Hg4@LkhairilnizamHg4@L
03 8891 7035
Hg4@LkhairilnizamHg4@L
03 8891 7035
Nurul Liyana binti Mazlan
PA (K) K1
Cawangan Pengurusan Akaun
)2h6Zliyana.mazlan)2h6Z
03 8891 7148
)2h6Zliyana.mazlan)2h6Z
03 8891 7148
Ahmad Zaiyadi bin Abd Rahman
PA (K) K2
Cawangan Pengurusan Akaun
HXvWyzaiyadiHXvWy
03 8891 7150
HXvWyzaiyadiHXvWy
03 8891 7150
Nor Zaliza binti Zainuddin
PA (K) K3
Cawangan Pengurusan Akaun
NXxSmnorzalizaNXxSm
03 8891 7147
NXxSmnorzalizaNXxSm
03 8891 7147
Fadhilah Adawiyah binti Faizal
PA (K) K4
Cawangan Pengurusan Akaun
ZL1G^fadhilah.faizalZL1G^
03 8891 7149
ZL1G^fadhilah.faizalZL1G^
03 8891 7149
Nurul Aisyah binti Zakaria
PTW (K) 1
Cawangan Pengurusan Akaun
c$cNoaisyah.zakariac$cNo
03 8891 7171
c$cNoaisyah.zakariac$cNo
03 8891 7171
Sutiswadi bin Che Mohamed
PTW (K) 7
Cawangan Pengurusan Akaun
#L!Rfsutiswadi#L!Rf
03 8891 7142
#L!Rfsutiswadi#L!Rf
03 8891 7142
Norhaswani binti Mahamad
PTW (K) 2
Cawangan Pengurusan Akaun
6WRN$norhaswani6WRN$
03 8891 7145
6WRN$norhaswani6WRN$
03 8891 7145
Tina Melanie a/p George Jacob
PTW (K) 3
Cawangan Pengurusan Akaun
MejxXtinaMejxX
03 8891 7146
MejxXtinaMejxX
03 8891 7146
Melania Pandikar
PTW (K) 4
Cawangan Pengurusan Akaun
bq)fHmelaniabq)fH
03 8891 7141
bq)fHmelaniabq)fH
03 8891 7141
Juhaira binti Ahmad
PTW (K) 5
Cawangan Pengurusan Akaun
o(fzkjuhairao(fzk
03 8891 7144
o(fzkjuhairao(fzk
03 8891 7144
Khasnor Hayati binti Abdul Khamis
PTW (K) 6
Cawangan Pengurusan Akaun
8E7R%khasnor8E7R%
03 8891 7152
8E7R%khasnor8E7R%
03 8891 7152
Nurshafidah binti Roslim
PT (K) 3
Cawangan Pengurusan Perolehan
&4Of!nurshafidah&4Of!
03 8891 7165
&4Of!nurshafidah&4Of!
03 8891 7165
Norfadilah binti Md Rani
PT (K) 4
Cawangan Pengurusan Perolehan
dxiEmnorfadilahdxiEm
03 8891 7167
dxiEmnorfadilahdxiEm
03 8891 7167
Yuswahiza binti Yusri
PT (K) 5
Cawangan Pengurusan Perolehan
$x)SByuswahiza$x)SB
03 8891 7166
$x)SByuswahiza$x)SB
03 8891 7166
Nas Liana binti Ahmad Nasir
PT (K) 7
Cawangan Pengurusan Perolehan
rupQ8lianarupQ8
03 8891 7162
rupQ8lianarupQ8
03 8891 7162
Roszila binti Saroni
PT (K) 1
Cawangan Belanjawan, Aset & Stor
*2RPXroszila*2RPX
03 8891 7126
*2RPXroszila*2RPX
03 8891 7126
KOSONG
PT (K) 2
Cawangan Belanjawan, Aset & Stor
03 8891 7038
03 8891 7038
Farah Nor Akhmar binti Kamaruzaman
PT (K) 6
Cawangan Belanjawan, Aset & Stor
yo3l2farahakhmaryo3l2
03 8891 7154
yo3l2farahakhmaryo3l2
03 8891 7154
Jovita@Lilyen binti Taikul
PT (K) 8
Cawangan Belanjawan, Aset & Stor
uSY6!jovitauSY6!
03 8891 7169
uSY6!jovitauSY6!
03 8891 7169
KOSONG
PO (K)
Cawangan Pengurusan Perolehan
03 8891 2514
03 8891 2514
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit