Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kedah

Kompleks Pelancongan Negeri Kedah
Seksyen 20, Jalan Raja
05000 Alor Setar
Kedah Darul Aman
Tel: 04 732 8296 / 04 730 8794 Fax: 04 732 7914 / 04 732 7914


Anuar bin Abd Razak
Pengarah
m6nfganuarrazakm6nfg
04 735 1030
m6nfganuarrazakm6nfg
04 735 1030
Norazira binti Meerasa
Penolong Pengarah
R5(hBnoraziraR5(hB
04 735 1030
R5(hBnoraziraR5(hB
04 735 1030
Shafina binti Adnan
Penolong Setiausaha
Unit Pelesenan Pelancongan
r5rzLshafinar5rzL
04-7328296
r5rzLshafinar5rzL
04-7328296
Mohammad Jamil bin Said
PPTT (K)
Unit Pelesenan Pelancongan
R&NjPjamilR&NjP
04 732 8296
R&NjPjamilR&NjP
04 732 8296
Jafri bin Harun
PPTK (K) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
sn9W3jafrisn9W3
04 732 8296
sn9W3jafrisn9W3
04 732 8296
Rosmini binti Abd Rahman
PPTK (K) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
tx%0Hrosminitx%0H
04 735 1030
tx%0Hrosminitx%0H
04 735 1030
Mohd Alfey bin Abdul Rahim
PPT (K) 3
Unit Pembangunan Industri
HTN8OalfeyHTN8O
04 732 8794
HTN8OalfeyHTN8O
04 732 8794
KOSONG
PPT (K) 4
Unit Pelesenan Pelancongan
04 730 8794
04 730 8794
Nurasilah binti Ahmad Tajuddin
PTK (K)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
AnGI8nurasilahAnGI8
04 735 1030
AnGI8nurasilahAnGI8
04 735 1030
Adzlina binti Ahmad
PT (K) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
bNd#jadzlinabNd#j
04 732 8296
bNd#jadzlinabNd#j
04 732 8296
Nurul Rumaizah binti Md Isa
PT (K) 2
Unit Pembangunan Industri
xkPt3rumaizahxkPt3
04 730 8794
xkPt3rumaizahxkPt3
04 730 8794
Suriati binti Haron
PT (K) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
yD165suriatiyD165
04 735 1030
yD165suriatiyD165
04 735 1030
Zulkifli bin Suid
PT (K) 4
Unit Pembangunan Industri
I8sFJzulkiflisuidI8sFJ
04 730 8794
I8sFJzulkiflisuidI8sFJ
04 730 8794
Zamri bin Md Sudin
Pemandu Kenderaan
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
lkgpzzamri.sudinlkgpz
04 735 1030
lkgpzzamri.sudinlkgpz
04 735 1030
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan