Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
hYwQzaidilhYwQz
09 741 2400
hYwQzaidilhYwQz
09 741 2400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
Uv9(wzaidiUv9(w
09 741 2400
Uv9(wzaidiUv9(w
09 741 2400
Wan Mohd Syafiq bin Mohd Wan Mohamad Shukri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
i!e)ysyafiq.shukrii!e)y
09 741 2400
i!e)ysyafiq.shukrii!e)y
09 741 2400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pembangunan Industri
Sb1iNnormalaSb1iN
09 741 2400
Sb1iNnormalaSb1iN
09 741 2400
KOSONG
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
09 741 2400
09 741 2400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
7Lm*Ksorzana7Lm*K
09 741 2400
7Lm*Ksorzana7Lm*K
09 741 2400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
108RNmastura108RN
09 741 2400
108RNmastura108RN
09 741 2400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
5aa6wrohana5aa6w
09 741 2400
5aa6wrohana5aa6w
09 741 2400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
T6iwxniknurliyanaT6iwx
09 741 2400
T6iwxniknurliyanaT6iwx
09 741 2400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
S!oVIazeeraS!oVI
09 741 2400
S!oVIazeeraS!oVI
09 741 2400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
rm#46mohdhazamudinrm#46
09 741 2400
rm#46mohdhazamudinrm#46
09 741 2400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit