Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
mz$sEaidilmz$sE
09-7412400
mz$sEaidilmz$sE
09-7412400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
5gBsszaidi5gBss
09-7412400
5gBsszaidi5gBss
09-7412400
Mohd Rodzi bin Abdullah
PPT
Unit Pembangunan Industri
#wrzFmohdrodzi#wrzF
09-7412400
#wrzFmohdrodzi#wrzF
09-7412400
Mohd Alpatah bin Abdul Latif
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
GL!VRalpatahGL!VR
09-7412400
GL!VRalpatahGL!VR
09-7412400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
iZN)cnormalaiZN)c
09-7412400
iZN)cnormalaiZN)c
09-7412400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
dEwc!sorzanadEwc!
09-7412400
dEwc!sorzanadEwc!
09-7412400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
MqyhIrohanaMqyhI
09-7412400
MqyhIrohanaMqyhI
09-7412400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
h69mIazeerah69mI
09-7412400
h69mIazeerah69mI
09-7412400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
o)Sx6niknurliyanao)Sx6
09-7412400
o)Sx6niknurliyanao)Sx6
09-7412400
Norafizah binti Mohd Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
JgrdtnorafizahJgrdt
09-7412400
JgrdtnorafizahJgrdt
09-7412400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
XbtH7mohdhazamudinXbtH7
09-7412400
XbtH7mohdhazamudinXbtH7
09-7412400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan