Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
wd&kiaidilwd&ki
09 741 2400
wd&kiaidilwd&ki
09 741 2400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
F0AYMzaidiF0AYM
09 741 2400
F0AYMzaidiF0AYM
09 741 2400
Wan Mohd Syafiq bin Mohd Wan Mohamad Shukri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
hu$fgsyafiq.shukrihu$fg
09 741 2400
hu$fgsyafiq.shukrihu$fg
09 741 2400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pembangunan Industri
bybHrnormalabybHr
09 741 2400
bybHrnormalabybHr
09 741 2400
KOSONG
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
09 741 2400
09 741 2400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
o2Lt&sorzanao2Lt&
09 741 2400
o2Lt&sorzanao2Lt&
09 741 2400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
q3Vevmasturaq3Vev
09 741 2400
q3Vevmasturaq3Vev
09 741 2400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
$k!uRrohana$k!uR
09 741 2400
$k!uRrohana$k!uR
09 741 2400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
MGX^WniknurliyanaMGX^W
09 741 2400
MGX^WniknurliyanaMGX^W
09 741 2400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
UnILQazeeraUnILQ
09 741 2400
UnILQazeeraUnILQ
09 741 2400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
gq0V&mohdhazamudingq0V&
09 741 2400
gq0V&mohdhazamudingq0V&
09 741 2400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit