Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
5$9Q8aidil5$9Q8
09 741 2400
5$9Q8aidil5$9Q8
09 741 2400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
HN6zQzaidiHN6zQ
09 741 2400
HN6zQzaidiHN6zQ
09 741 2400
Wan Mohd Syafiq bin Mohd Wan Mohamad Shukri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
2Ym!Jsyafiq.shukri2Ym!J
09 741 2400
2Ym!Jsyafiq.shukri2Ym!J
09 741 2400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pembangunan Industri
jsuC$normalajsuC$
09 741 2400
jsuC$normalajsuC$
09 741 2400
KOSONG
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
09 741 2400
09 741 2400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
wma&tsorzanawma&t
09 741 2400
wma&tsorzanawma&t
09 741 2400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
Gmz8MmasturaGmz8M
09 741 2400
Gmz8MmasturaGmz8M
09 741 2400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
t!my@rohanat!my@
09 741 2400
t!my@rohanat!my@
09 741 2400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
VmAgEniknurliyanaVmAgE
09 741 2400
VmAgEniknurliyanaVmAgE
09 741 2400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
IO2NLazeeraIO2NL
09 741 2400
IO2NLazeeraIO2NL
09 741 2400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
eMvMsmohdhazamudineMvMs
09 741 2400
eMvMsmohdhazamudineMvMs
09 741 2400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit