Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
0sm6Vaidil0sm6V
09-7412400
0sm6Vaidil0sm6V
09-7412400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
V2KmyzaidiV2Kmy
09-7412400
V2KmyzaidiV2Kmy
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pembangunan Industri
09-7412400
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
09-7412400
09-7412400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
b%#Jdnormalab%#Jd
09-7412400
b%#Jdnormalab%#Jd
09-7412400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
Lr&z^sorzanaLr&z^
09-7412400
Lr&z^sorzanaLr&z^
09-7412400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
nqsj8rohananqsj8
09-7412400
nqsj8rohananqsj8
09-7412400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
B#mROazeeraB#mRO
09-7412400
B#mROazeeraB#mRO
09-7412400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
XNJhMniknurliyanaXNJhM
09-7412400
XNJhMniknurliyanaXNJhM
09-7412400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
r1x4rmasturar1x4r
09-7412400
r1x4rmasturar1x4r
09-7412400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
1pRHKmohdhazamudin1pRHK
09-7412400
1pRHKmohdhazamudin1pRHK
09-7412400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit