Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
5&xZGaidil5&xZG
09-7412400
5&xZGaidil5&xZG
09-7412400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
cXDOezaidicXDOe
09-7412400
cXDOezaidicXDOe
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pembangunan Industri
09-7412400
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
09-7412400
09-7412400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
7p$IFnormala7p$IF
09-7412400
7p$IFnormala7p$IF
09-7412400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
#Il(Xsorzana#Il(X
09-7412400
#Il(Xsorzana#Il(X
09-7412400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
!YKlRrohana!YKlR
09-7412400
!YKlRrohana!YKlR
09-7412400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
ZL!xCazeeraZL!xC
09-7412400
ZL!xCazeeraZL!xC
09-7412400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
lRgZbniknurliyanalRgZb
09-7412400
lRgZbniknurliyanalRgZb
09-7412400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
kDsvtmasturakDsvt
09-7412400
kDsvtmasturakDsvt
09-7412400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
XS9eCmohdhazamudinXS9eC
09-7412400
XS9eCmohdhazamudinXS9eC
09-7412400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit