Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
%#edvaidil%#edv
09-7412400
%#edvaidil%#edv
09-7412400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
pYoCkzaidipYoCk
09-7412400
pYoCkzaidipYoCk
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pembangunan Industri
09-7412400
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
09-7412400
09-7412400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
i5*H(normalai5*H(
09-7412400
i5*H(normalai5*H(
09-7412400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
M%m5FsorzanaM%m5F
09-7412400
M%m5FsorzanaM%m5F
09-7412400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
txn4Qrohanatxn4Q
09-7412400
txn4Qrohanatxn4Q
09-7412400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
lqgx6azeeralqgx6
09-7412400
lqgx6azeeralqgx6
09-7412400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
apNdgniknurliyanaapNdg
09-7412400
apNdgniknurliyanaapNdg
09-7412400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
HVZD(masturaHVZD(
09-7412400
HVZD(masturaHVZD(
09-7412400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
T$wkomohdhazamudinT$wko
09-7412400
T$wkomohdhazamudinT$wko
09-7412400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan