Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia WP Kuala Lumpur/Putrajaya

Aras 1, Bangunan Baru
Pusat Pelancongan Malaysia (MaTiC)
109, Jalan Ampang
50450 KUALA LUMPUR
Tel: 03 2161 5161 / 03 2162 1363 Fax: 03 2171 1045


Ahmad Alsraf bin Ahmad Mokhtar
Pengarah
#trdvalsraf#trdv
03 2162 1363
#trdvalsraf#trdv
03 2162 1363
Laily Khamsiah binti Harun
Penolong Pengarah
DOvuzlailyDOvuz
03 2162 1363
DOvuzlailyDOvuz
03 2162 1363
Asma Zakiah binti Abdul Kadir
PPTT (PK)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
S$fjqasma.zakiahS$fjq
03 2162 1363
S$fjqasma.zakiahS$fjq
03 2162 1363
Mohd Sharif bin A.Manap
PPTT (PI)
Unit Pembangunan Industri
D@Nn6sharifD@Nn6
03 2162 1363
D@Nn6sharifD@Nn6
03 2162 1363
Low Lee Wah
PPTT (PLN)
Unit Pelesenan Pelancongan
u^hGLlowleewahu^hGL
03 2161 5161
u^hGLlowleewahu^hGL
03 2161 5161
Wong Wui Kiong @ Bryan Almando
PPTK (PLN)
Unit Pelesenan Pelancongan
fw88Ybryanalmandofw88Y
03 2161 5161
fw88Ybryanalmandofw88Y
03 2161 5161
Jagjit Singh a/l Gurcharan Singh
PPT (PLN) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
7j6Kjjagjit7j6Kj
03 2161 5161
7j6Kjjagjit7j6Kj
03 2161 5161
Yusniza binti Yusoff
PPT (PLN) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
8U7xKyusniza8U7xK
03 2161 5161
8U7xKyusniza8U7xK
03 2161 5161
Siti Alifah binti Shazali
PPT (PLN) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
MIhK1sitialifahMIhK1
03 2161 5161
MIhK1sitialifahMIhK1
03 2161 5161
Muhamad Syafiq bin Azman
PPT (PI)
Unit Pembangunan Industri
v6k*fsyafiq.azmanv6k*f
03 2162 1363
v6k*fsyafiq.azmanv6k*f
03 2162 1363
Aliza binti Ayub Ghazali
PT (PI)
Unit Pembangunan Industri
FkxYsalezaFkxYs
03 2162 1363
FkxYsalezaFkxYs
03 2162 1363
Rodiah binti Che Me
PT (PLN) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
iSqBzrodiahiSqBz
03 2161 5161
iSqBzrodiahiSqBz
03 2161 5161
Muhamad Hazmi bin Mokhtar
PT (PLN) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
El0JahazmimokhtarEl0Ja
03 2162 1363
El0JahazmimokhtarEl0Ja
03 2162 1363
Mohammad Sha'ari bin Ibrahim
PT Kew (PK)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
!Z(xMshaariibrahim!Z(xM
03 2162 1363
!Z(xMshaariibrahim!Z(xM
03 2162 1363
Nadwa binti Hussin
PT (PK)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
dD&RynadwadD&Ry
03 2161 5161
dD&RynadwadD&Ry
03 2161 5161
Abdul Razak bin Hussain
Pemandu
Unit Pentadbiran dan Kewangan
!KWD^razak!KWD^
03 2162 1363
!KWD^razak!KWD^
03 2162 1363
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit