Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia WP Labuan

Kompleks Sukan Laut Antarabangsa WP Labuan
Peti Surat 80753
87008 Wilayah Persekutuan Labuan
Tel: 087 422 622 Fax: 087 419 622


KOSONG
Pengarah
087 422 622
087 422 622
Asmidar binti Muh Nawir
PPTK
Unit Pembangunan Industri & Prasarana Pelancongan
gquaQasmidargquaQ
087 422 622
gquaQasmidargquaQ
087 422 622
Rogayah binti Matusin
PPTK
Unit Pelesenan & Penguatkuasaan
Eq#5urogayahEq#5u
087 422 622
Eq#5urogayahEq#5u
087 422 622
KOSONG
PPT
Unit Pembangunan Industri & Prasarana Pelancongan
087 422 622
087 422 622
Yusni binti Yong
PPT
Unit Pentadbiran & Kewangan
fmp*Jyusnifmp*J
087 422 622
fmp*Jyusnifmp*J
087 422 622
Beatrice binti Gahia
PT (W)
Unit Pentadbiran & Kewangan
@jxzObeatrice@jxzO
087 422 622
@jxzObeatrice@jxzO
087 422 622
Mohd Zairi bin Zakaria
PT (P/O)
Unit Pelesenan & Penguatkuasaan
8lVLOzairi8lVLO
087 422 622
8lVLOzairi8lVLO
087 422 622
Nurliyana binti Suhali
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri & Prasarana Pelancongan
0&PW3nurliyana0&PW3
087 422 622
0&PW3nurliyana0&PW3
087 422 622
Rahman bin Mustaffa
Pemandu
D@z0nrahmanD@z0n
087 422 622
D@z0nrahmanD@z0n
087 422 622
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit