Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Melaka

Aras 1
Kompleks Kementerian Pelancongan
Lebuh Ayer Keroh
75450 Melaka
Tel: 06 231 8200 Fax: 06 231 1400


Jeffri bin Munir
Pengarah
bD@t#
06-231 8200
bD@t#
06-231 8200
Abidin bin Hasan
PPTK (PLN)
Unit Pelesenan Pelancongan
A%K(RabidinA%K(R
06-231 8200
A%K(RabidinA%K(R
06-231 8200
Zawiah binti Hambali
PPT (PLN)
Unit Pelesenan Pelancongan
wMC)EzawiahwMC)E
06-231 8200
wMC)EzawiahwMC)E
06-231 8200
Hisyamudin bin Jamari
PPT (PI)
Unit Pembangunan Industri
%6ywdhisyamuddin%6ywd
06-231 8200
%6ywdhisyamuddin%6ywd
06-231 8200
Nurul Atiah Shahirah Umtam
PPT (P&K)
Unit Pentadbiran & Kewangan
#Ydbonurulatiah#Ydbo
06-231 8200
#Ydbonurulatiah#Ydbo
06-231 8200
Mohd Nazry bin Dollah
PT (PLN)1
Unit Pelesenan Pelancongan
rS)39nazryrS)39
06-231 8200
rS)39nazryrS)39
06-231 8200
Norasiah binti Mohd Yasin
PT (PLN)2
Unit Pelesenan Pelancongan
SbEinnorasiahSbEin
06-231 8200
SbEinnorasiahSbEin
06-231 8200
Muhamad Syafullah bin Sulaiman
PT (PI)
Unit Pembangunan Industri
8q@5@sayfullah8q@5@
06-231 8200
8q@5@sayfullah8q@5@
06-231 8200
Julita binti Johan
PTK (P&K)
Unit Pentadbiran & Kewangan
&q$yCjulita&q$yC
06-231 8200
&q$yCjulita&q$yC
06-231 8200
Azrina binti Azaly
PT (P&K)
Unit Pentadbiran & Kewangan
9snalazrinaazaly9snal
06-231 8200
9snalazrinaazaly9snal
06-231 8200
Yazid bin Yaakup
Pemandu
tuYmPyazidtuYmP
06-231 8200
tuYmPyazidtuYmP
06-231 8200
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan