Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pahang

B 8006, Tingkat 1 - 3
Seri Kuantan Square, Jalan Teluk Sisek
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 09 517 1111 / 09 517 1112 Fax: 09 514 6900


YBhg. Dato' Hj. Idros bin Yahya
Pengarah
ESG*9idrosESG*9
09-517 1111
ESG*9idrosESG*9
09-517 1111
KOSONG
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
09-517 1111
09-517 1111
Shaiful Bahri bin Abdul Hadi
PPTK
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
R(8**shaifulhadiR(8**
09-517 1111
R(8**shaifulhadiR(8**
09-517 1111
Mohd Izazi bin Ismail
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Acara)
rys#Oizazirys#O
09-517 1111
rys#Oizazirys#O
09-517 1111
Narisah binti Mohamad
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
#8Y7Wnarisah#8Y7W
09-517 1111
#8Y7Wnarisah#8Y7W
09-517 1111
Shahira binti Mohd Sadri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
n2v7Vshahiran2v7V
09-517 1111
n2v7Vshahiran2v7V
09-517 1111
Suhaini binti Abdul Jalil
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
DJMfZsuhainiDJMfZ
09-517 1111
DJMfZsuhainiDJMfZ
09-517 1111
Mohd Haneff bin Abd Manan
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri (Acara)
vYhmthaneffvYhmt
09-517 1111
vYhmthaneffvYhmt
09-517 1111
Zamilah binti Mat Hassan
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
f2R9Bzamilahf2R9B
09-517 1111
f2R9Bzamilahf2R9B
09-517 1111
Nur Hasmiza binti Ghani
PT(P/O)
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
IPlL@hasmizaIPlL@
09-517 1111
IPlL@hasmizaIPlL@
09-517 1111
Mohd Khairul bin Md Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
gOWNVmohdkhairulgOWNV
09-517 1111
gOWNVmohdkhairulgOWNV
09-517 1111
Mohd Jalani bin Razaly
Pemandu
Unit Pentadbiran
09-517 1111
09-517 1111
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit