Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pahang

B 8006, Tingkat 1 - 3
Seri Kuantan Square, Jalan Teluk Sisek
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 09 517 1111 / 09 517 1112 Fax: 09 514 6900


YBhg. Dato' Hj. Idros bin Yahya
Pengarah
nCcH^idrosnCcH^
09-517 1111
nCcH^idrosnCcH^
09-517 1111
Mohamad Ali bin Osman
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
nTm0bmohd.alinTm0b
09-517 1111
nTm0bmohd.alinTm0b
09-517 1111
Shaiful Bahri bin Abdul Hadi
PPTK
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
Wg!vOshaifulhadiWg!vO
09-517 1111
Wg!vOshaifulhadiWg!vO
09-517 1111
Mohd Izazi bin Ismail
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Acara)
wf$ywizaziwf$yw
09-517 1111
wf$ywizaziwf$yw
09-517 1111
Narisah binti Mohamad
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
9Ia4mnarisah9Ia4m
09-517 1111
9Ia4mnarisah9Ia4m
09-517 1111
Shahira binti Mohd Sadri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
X(GOcshahiraX(GOc
09-517 1111
X(GOcshahiraX(GOc
09-517 1111
Suhaini binti Abdul Jalil
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
KVVa1suhainiKVVa1
09-517 1111
KVVa1suhainiKVVa1
09-517 1111
Mohd Haneff bin Abd Manan
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri (Acara)
mIhG(haneffmIhG(
09-517 1111
mIhG(haneffmIhG(
09-517 1111
Zamilah binti Mat Hassan
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
cW!sAzamilahcW!sA
09-517 1111
cW!sAzamilahcW!sA
09-517 1111
Nur Hasmiza binti Ghani
PT(P/O)
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
!(LiNhasmiza!(LiN
09-517 1111
!(LiNhasmiza!(LiN
09-517 1111
Mohd Khairul bin Md Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
KliWsmohdkhairulKliWs
09-517 1111
KliWsmohdkhairulKliWs
09-517 1111
Mohd Jalani bin Razaly
Pemandu
Unit Pentadbiran
09-517 1111
09-517 1111
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit