Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pahang

B 8006, Tingkat 1 - 3
Seri Kuantan Square, Jalan Teluk Sisek
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 09 517 1111 / 09 517 1112 Fax: 09 514 6900


YBhg. Dato' Hj. Idros bin Yahya
Pengarah
b@u0Zidrosb@u0Z
09 517 1111
b@u0Zidrosb@u0Z
09 517 1111
Rozli bin Abdul Rani
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
XiTyUrozliXiTyU
09 517 1111
XiTyUrozliXiTyU
09 517 1111
Puan Noorul Huda binti Mazlan
PPTK
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
jsy(Ehudajsy(E
09 517 1111
jsy(Ehudajsy(E
09 517 1111
Mohd Izazi bin Ismail
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Acara)
(t7Nwizazi(t7Nw
09 517 1111
(t7Nwizazi(t7Nw
09 517 1111
Narisah binti Mohamad
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
m6nfgnarisahm6nfg
09 517 1111
m6nfgnarisahm6nfg
09 517 1111
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
09 517 1111
09 517 1111
Suhaini binti Abdul Jalil
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
r5rzLsuhainir5rzL
09 517 1111
r5rzLsuhainir5rzL
09 517 1111
Mohd Haneff bin Abd Manan
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri (Acara)
R&NjPhaneffR&NjP
09 517 1111
R&NjPhaneffR&NjP
09 517 1111
Zamilah binti Mat Hassan
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
sn9W3zamilahsn9W3
09 517 1111
sn9W3zamilahsn9W3
09 517 1111
Mohd Zulfiffi bin Mohd Zahidi
PT(P/O)
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
tx%0Hzulfiffitx%0H
09 517 1111
tx%0Hzulfiffitx%0H
09 517 1111
Mohd Khairul bin Md Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
HTN8OmohdkhairulHTN8O
09 517 1111
HTN8OmohdkhairulHTN8O
09 517 1111
Abdul Halim bin Ghazali
Pemandu
Unit Pentadbiran
09 517 1111
09 517 1111
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit