Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pulau Pinang

No.11 Lebuh Pantai, Lot 710
10300 George Town
Pulau Pinang
Tel: 04 262 0202 Fax: 04 263 1020


Jonathan Freddy P. Bagang
Pengarah
D%DSgjonathanD%DSg
04 262 0202
D%DSgjonathanD%DSg
04 262 0202
Hadilah binti Rozali
PPTT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
1B1qQhadilah1B1qQ
04 262 0202
1B1qQhadilah1B1qQ
04 262 0202
KOSONG
PPTK (P) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 262 0202
04 262 0202
Nuraini binti Mohd Tahir
PPTK (P) 2
Unit Pembangunan Industri
dkWurnurainitahirdkWur
04 262 0202
dkWurnurainitahirdkWur
04 262 0202
Mohd Khairul Nizam bin Mohd Salleh
PPTK (P) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
CK4L)khairulnizamCK4L)
04 262 0202
CK4L)khairulnizamCK4L)
04 262 0202
Rohizat bin Ab. Rahman
PPT (P)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
fw^BFrohizatfw^BF
04 262 0202
fw^BFrohizatfw^BF
04 262 0202
KOSONG
PT (P) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 262 0202
04 262 0202
Siti Patimah binti Ali
PT (P) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
A@tc%sitipatimahA@tc%
04 262 0202
A@tc%sitipatimahA@tc%
04 262 0202
Nordiana binti Azmi
PT (P) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
E!19!dianaE!19!
04 262 0202
E!19!dianaE!19!
04 262 0202
KOSONG
PT (P) 4
Unit Pembangunan Industri
04 262 0202
04 262 0202
Hor Kok Ching
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
)ET%$kokching)ET%$
04 262 0202
)ET%$kokching)ET%$
04 262 0202
Mat Zaki bin Othman
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 262 0202
04 262 0202
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit