Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pulau Pinang

No.11 Lebuh Pantai, Lot 710
10300 George Town
Pulau Pinang
Tel: 04 262 0202 Fax: 04 263 1020


Jonathan Freddy P. Bagang
Pengarah
bLs1AjonathanbLs1A
04 262 0202
bLs1AjonathanbLs1A
04 262 0202
Hadilah binti Rozali
PPTT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
4vgPqhadilah4vgPq
04 262 0202
4vgPqhadilah4vgPq
04 262 0202
Frida binti Mustaffa
PPTK (P) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
stjmRfridastjmR
04 262 0202
stjmRfridastjmR
04 262 0202
Nuraini binti Mohd Tahir
PPTK (P) 2
Unit Pembangunan Industri
hG!YinurainitahirhG!Yi
04 262 0202
hG!YinurainitahirhG!Yi
04 262 0202
KOSONG
PPTK (P) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 262 0202
04 262 0202
Rohizat bin Ab. Rahman
PPT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
zSIhdrohizatzSIhd
04 262 0202
zSIhdrohizatzSIhd
04 262 0202
Zaity Farrah binti Ismail
PT (P) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
Ur1$zzaityUr1$z
04 262 0202
Ur1$zzaityUr1$z
04 262 0202
Siti Patimah binti Ali
PT (P) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
eMCdPsitipatimaheMCdP
04 262 0202
eMCdPsitipatimaheMCdP
04 262 0202
Nordiana binti Azmi
PT (P) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
KZ9bndianaKZ9bn
04 262 0202
KZ9bndianaKZ9bn
04 262 0202
Zati Nursyifa binti Rasdi
PT (P) 4
Unit Pembangunan Industri
NN1fOzatiNN1fO
04 262 0202
NN1fOzatiNN1fO
04 262 0202
Hor Kok Ching
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
QRIz@kokchingQRIz@
04 262 0202
QRIz@kokchingQRIz@
04 262 0202
Mat Zaki bin Othman
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
04 262 0202
04 262 0202
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit