Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pulau Pinang

No.11 Lebuh Pantai, Lot 710
10300 George Town
Pulau Pinang
Tel: 04 262 0202 Fax: 04 263 1020


Jonathan Freddy P. Bagang
Pengarah
ORvu@jonathanORvu@
04 262 0202
ORvu@jonathanORvu@
04 262 0202
Hadilah binti Rozali
PPTT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
l)Lp5hadilahl)Lp5
04 262 0202
l)Lp5hadilahl)Lp5
04 262 0202
Frida binti Mustaffa
PPTK (P) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
wtIL3fridawtIL3
04 262 0202
wtIL3fridawtIL3
04 262 0202
Nuraini binti Mohd Tahir
PPTK (P) 2
Unit Pembangunan Industri
GlRT3nurainitahirGlRT3
04 262 0202
GlRT3nurainitahirGlRT3
04 262 0202
KOSONG
PPTK (P) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 262 0202
04 262 0202
Rohizat bin Ab. Rahman
PPT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
(Kzy&rohizat(Kzy&
04 262 0202
(Kzy&rohizat(Kzy&
04 262 0202
Zaity Farrah binti Ismail
PT (P) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
y9D3Xzaityy9D3X
04 262 0202
y9D3Xzaityy9D3X
04 262 0202
Siti Patimah binti Ali
PT (P) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
an5Fjsitipatimahan5Fj
04 262 0202
an5Fjsitipatimahan5Fj
04 262 0202
Nordiana binti Azmi
PT (P) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
&vBiadiana&vBia
04 262 0202
&vBiadiana&vBia
04 262 0202
Zati Nursyifa binti Rasdi
PT (P) 4
Unit Pembangunan Industri
wued$zatiwued$
04 262 0202
wued$zatiwued$
04 262 0202
Hor Kok Ching
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
o$5$vkokchingo$5$v
04 262 0202
o$5$vkokchingo$5$v
04 262 0202
Mat Zaki bin Othman
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
04 262 0202
04 262 0202
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit