Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pulau Pinang

No.11 Lebuh Pantai, Lot 710
10300 George Town
Pulau Pinang
Tel: 04 262 0202 Fax: 04 263 1020


Jonathan Freddy P. Bagang
Pengarah
hZYXrjonathanhZYXr
04 262 0202
hZYXrjonathanhZYXr
04 262 0202
Mohd Mazlan bin Hashim
PPTT (P)
Unit Pembangunan Prasarana
slCeRmohd.mazlanslCeR
04 262 0202
slCeRmohd.mazlanslCeR
04 262 0202
Frida binti Mustaffa
PPTK (P) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
5pvoafrida5pvoa
04 262 0202
5pvoafrida5pvoa
04 262 0202
Nuraini binti Mohd Tahir
PPTK (P) 2
Unit Pembangunan Industri
3db22nurainitahir3db22
04 262 0202
3db22nurainitahir3db22
04 262 0202
Abdillah Aafifi bin Abu Hussin @ Hashim
PPTK (P) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
@D*utailabdillah@D*ut
04 262 0202
@D*utailabdillah@D*ut
04 262 0202
Rohizat bin Ab. Rahman
PPT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
$5Z7urohizat$5Z7u
04 262 0202
$5Z7urohizat$5Z7u
04 262 0202
Zaity Farrah binti Ismail
PT (P) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
D@qV3zaityD@qV3
04 262 0202
D@qV3zaityD@qV3
04 262 0202
Siti Patimah binti Ali
PT (P) 2
Unit Pembangunan Industri
aK&EJsitipatimahaK&EJ
04 262 0202
aK&EJsitipatimahaK&EJ
04 262 0202
Nordiana binti Azmi
PT (P) 3
Unit Pembangunan Industri
xvIMAdianaxvIMA
04 262 0202
xvIMAdianaxvIMA
04 262 0202
Zati Nursyifa binti Rasdi
PT (P) 4
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
MdcslzatiMdcsl
04 262 0202
MdcslzatiMdcsl
04 262 0202
Hor Kok Ching
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
VpeyqkokchingVpeyq
04 262 0202
VpeyqkokchingVpeyq
04 262 0202
Mat Zaki bin Othman
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
04 262 0202
04 262 0202
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan