Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pulau Pinang

No.11 Lebuh Pantai, Lot 710
10300 George Town
Pulau Pinang
Tel: 04 262 0202 Fax: 04 263 1020


Jonathan Freddy P. Bagang
Pengarah
#Hg(djonathan#Hg(d
04 262 0202
#Hg(djonathan#Hg(d
04 262 0202
Hadilah binti Rozali
PPTT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
1hfeRhadilah1hfeR
04 262 0202
1hfeRhadilah1hfeR
04 262 0202
Frida binti Mustaffa
PPTK (P) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
Fdh7zfridaFdh7z
04 262 0202
Fdh7zfridaFdh7z
04 262 0202
Nuraini binti Mohd Tahir
PPTK (P) 2
Unit Pembangunan Industri
XShrlnurainitahirXShrl
04 262 0202
XShrlnurainitahirXShrl
04 262 0202
KOSONG
PPTK (P) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 262 0202
04 262 0202
Rohizat bin Ab. Rahman
PPT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
yLhjYrohizatyLhjY
04 262 0202
yLhjYrohizatyLhjY
04 262 0202
Zaity Farrah binti Ismail
PT (P) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
#r78Rzaity#r78R
04 262 0202
#r78Rzaity#r78R
04 262 0202
Siti Patimah binti Ali
PT (P) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
cOVyjsitipatimahcOVyj
04 262 0202
cOVyjsitipatimahcOVyj
04 262 0202
Nordiana binti Azmi
PT (P) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
1&9jYdiana1&9jY
04 262 0202
1&9jYdiana1&9jY
04 262 0202
Zati Nursyifa binti Rasdi
PT (P) 4
Unit Pembangunan Industri
G1!tOzatiG1!tO
04 262 0202
G1!tOzatiG1!tO
04 262 0202
Hor Kok Ching
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
(A3Mskokching(A3Ms
04 262 0202
(A3Mskokching(A3Ms
04 262 0202
Mat Zaki bin Othman
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
04 262 0202
04 262 0202
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit