Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Perlis

No. 51 & 53, Persiaran Putra Timur
02000, Kuala Perlis
Perlis
Tel: 04 985 2542 Fax: 04 985 2373


Mohd Shafie Bin Ismail
Pengarah
2*3!Hshafie2*3!H
04 985 3700
2*3!Hshafie2*3!H
04 985 3700
Mazlina binti Mohamad
PPTK (R) 1
Unit Pelesenan dan Pembangunan Prasarana
e10JYmazlina5076e10JY
04 985 2542
e10JYmazlina5076e10JY
04 985 2542
Kamarzaman bin Johari
PPTK (R) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Industri
b3kQNkamarzamanb3kQN
04 985 2542
b3kQNkamarzamanb3kQN
04 985 2542
Shahrom binti Sharif
PPT (R) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Industri
pmQmWshahrompmQmW
04 985 2542
pmQmWshahrompmQmW
04 985 2542
Aiza Ismanani binti Kamal
PPT (R) 2
Unit Pelesenan dan Pembangunan Prasarana
l&7gvaizal&7gv
04 985 2542
l&7gvaizal&7gv
04 985 2542
Zatul Himmah binti Zainuddin
PT (KEW) (R)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Industri
ODAjMzatulhimmahODAjM
04 985 2542
ODAjMzatulhimmahODAjM
04 985 2542
Khairul Hazwan bin Ahmad
PT (R) 1
Unit Pelesenan dan Pembangunan Prasarana
oSatnkhairulhazwanoSatn
04 985 2542
oSatnkhairulhazwanoSatn
04 985 2542
Norsuhaila binti Md Noh
PT (R) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Industri
87U@#norsuhaila87U@#
04 985 2542
87U@#norsuhaila87U@#
04 985 2542
Mohd Khairi bin Hasbullah
Pemandu
$wU9bkhairi$wU9b
04 985 2542
$wU9bkhairi$wU9b
04 985 2542
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit