Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah

Lot 2-5-8, 9, 10,11 & 24
Tingkat 4, Wisma San Hin Wawasan Plaza
Lorong Wawasan Plaza
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Tel: 088 269 711 / 712 / 709 / 710 Fax: 088 269 713


Ag. Ahmad Zaki bin Abu Bakar
Pengarah
TtSVoahmadzakiTtSVo
088-269709/710/711/712
TtSVoahmadzakiTtSVo
088-269709/710/711/712
Evangeline J Sinagoh
Penolong Pengarah
NneJ3evangelineNneJ3
088-269709/710/711/712
NneJ3evangelineNneJ3
088-269709/710/711/712
Esmadol bin Jimbang
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
oXhTGesmadoloXhTG
088-269709/710/711/712
oXhTGesmadoloXhTG
088-269709/710/711/712
Farziah @ Fauziah binti Saiman
PPTT
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana
X#)0FfarziahX#)0F
088-269709/710/711/712
X#)0FfarziahX#)0F
088-269709/710/711/712
Salizan bin Mohd Ali
PPTT
Unit Pembangunan Industri
L@rU#salizanL@rU#
088-269709/710/711/712
L@rU#salizanL@rU#
088-269709/710/711/712
Salbiah binti Hj Ahmad
PPTK
Unit Pembangunan Industri
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Norol Ain binti Norhelai
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Maziah binti Ibrahim
PPTK
Unit Pentadbiran dan Kewangan
WkXQImaziahWkXQI
088-269709/710/711/712
WkXQImaziahWkXQI
088-269709/710/711/712
Dg Rosmah binti Ag Yakob
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
q1hfjdgrosmahq1hfj
088-269709/710/711/712
q1hfjdgrosmahq1hfj
088-269709/710/711/712
Muhammad Faidlee bin Muhd Taupik
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
EjPLxfaidleeEjPLx
088-269709/710/711/712
EjPLxfaidleeEjPLx
088-269709/710/711/712
Kusnan bin Moyong
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
waKmtkusnanwaKmt
088-269709/710/711/712
waKmtkusnanwaKmt
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Olivia Julius
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
OR2neoliviaOR2ne
088-269709/710/711/712
OR2neoliviaOR2ne
088-269709/710/711/712
Norhalizah binti Matlin
PT (P/O)
Unit Pelesenan
U@(g%norhalizahU@(g%
088-269709/710/711/712
U@(g%norhalizahU@(g%
088-269709/710/711/712
Kuslela Monabella binti Kusin
PT (P/O)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
YRbSdkuslelaYRbSd
088-269709/710/711/712
YRbSdkuslelaYRbSd
088-269709/710/711/712
Siti Fadlina binti Asar
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
HX@gmfadlinaHX@gm
088-269709/710/711/712
HX@gmfadlinaHX@gm
088-269709/710/711/712
Betsy Maria Michael
PT (W)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
Mpmh0betsyMpmh0
088-269709/710/711/712
Mpmh0betsyMpmh0
088-269709/710/711/712
Suini bin Suwarpa
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
qF)igsuiniqF)ig
088-269709/710/711/712
qF)igsuiniqF)ig
088-269709/710/711/712
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit