Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah

Lot 2-5-8, 9, 10,11 & 24
Tingkat 4, Wisma San Hin Wawasan Plaza
Lorong Wawasan Plaza
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Tel: 088 269 711 / 712 / 709 / 710 Fax: 088 269 713


Ag. Ahmad Zaki bin Abu Bakar
Pengarah
pxde%ahmadzakipxde%
088-269709/710/711/712
pxde%ahmadzakipxde%
088-269709/710/711/712
Evangeline J Sinagoh
Penolong Pengarah
vVikZevangelinevVikZ
088-269709/710/711/712
vVikZevangelinevVikZ
088-269709/710/711/712
Esmadol bin Jimbang
PPTT
Unit Pembangunan Industri
nkBD4esmadolnkBD4
088-269709/710/711/712
nkBD4esmadolnkBD4
088-269709/710/711/712
Farziah @ Fauziah binti Saiman
PPTT
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana
uc43tfarziahuc43t
088-269709/710/711/712
uc43tfarziahuc43t
088-269709/710/711/712
Salizan bin Mohd Ali
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
n6BXgsalizann6BXg
088-269709/710/711/712
n6BXgsalizann6BXg
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Norol Ain binti Norhelai
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Maziah binti Ibrahim
PPTK
Unit Pentadbiran dan Kewangan
3EW7Cmaziah3EW7C
088-269709/710/711/712
3EW7Cmaziah3EW7C
088-269709/710/711/712
Dg Rosmah binti Ag Yakob
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
486z3dgrosmah486z3
088-269709/710/711/712
486z3dgrosmah486z3
088-269709/710/711/712
Muhammad Faidlee bin Muhd Taupik
PPT
Unit Pembangunan Industri
&!xirfaidlee&!xir
088-269709/710/711/712
&!xirfaidlee&!xir
088-269709/710/711/712
Kusnan bin Moyong
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
05a@jkusnan05a@j
088-269709/710/711/712
05a@jkusnan05a@j
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Olivia Julius
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
FDtwyoliviaFDtwy
088-269709/710/711/712
FDtwyoliviaFDtwy
088-269709/710/711/712
Norhalizah binti Matlin
PT (P/O)
Unit Pelesenan
cLGinnorhalizahcLGin
088-269709/710/711/712
cLGinnorhalizahcLGin
088-269709/710/711/712
Kuslela Monabella binti Kusin
PT (P/O)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
mFlKckuslelamFlKc
088-269709/710/711/712
mFlKckuslelamFlKc
088-269709/710/711/712
Siti Fadlina binti Asar
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
u@5rZfadlinau@5rZ
088-269709/710/711/712
u@5rZfadlinau@5rZ
088-269709/710/711/712
Betsy Maria Michael
PT (W)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
^Bqs6betsy^Bqs6
088-269709/710/711/712
^Bqs6betsy^Bqs6
088-269709/710/711/712
Suini bin Suwarpa
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
66ypCsuini66ypC
088-269709/710/711/712
66ypCsuini66ypC
088-269709/710/711/712
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit