Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah

Lot 2-5-8, 9, 10,11 & 24
Tingkat 4, Wisma San Hin Wawasan Plaza
Lorong Wawasan Plaza
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Tel: 088 269 711 / 712 / 709 / 710 Fax: 088 269 713


Ag. Ahmad Zaki bin Abu Bakar
Pengarah
90e#$ahmadzaki90e#$
088-269709/710/711/712
90e#$ahmadzaki90e#$
088-269709/710/711/712
Evangeline J Sinagoh
Penolong Pengarah
NybJLevangelineNybJL
088-269709/710/711/712
NybJLevangelineNybJL
088-269709/710/711/712
Esmadol bin Jimbang
PPTT
Unit Pembangunan Industri
bxioFesmadolbxioF
088-269709/710/711/712
bxioFesmadolbxioF
088-269709/710/711/712
Farziah @ Fauziah binti Saiman
PPTT
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana
HMSzKfarziahHMSzK
088-269709/710/711/712
HMSzKfarziahHMSzK
088-269709/710/711/712
Salizan bin Mohd Ali
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
naNDasalizannaNDa
088-269709/710/711/712
naNDasalizannaNDa
088-269709/710/711/712
Zullkfly bin Rahmat
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
3!Bh*zullkfyl3!Bh*
088-269709/710/711/712
3!Bh*zullkfyl3!Bh*
088-269709/710/711/712
Mirad bin Baseri
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
9xz8qmirad9xz8q
088-269709/710/711/712
9xz8qmirad9xz8q
088-269709/710/711/712
Maziah binti Ibrahim
PPTK
Unit Pentadbiran dan Kewangan
Uw0!dmaziahUw0!d
088-269709/710/711/712
Uw0!dmaziahUw0!d
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Muhammad Faidlee bin Muhd Taupik
PPT
Unit Pembangunan Industri
a3KS@faidleea3KS@
088-269709/710/711/712
a3KS@faidleea3KS@
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Olivia Julius
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
pGB*ZoliviapGB*Z
088-269709/710/711/712
pGB*ZoliviapGB*Z
088-269709/710/711/712
Norhalizah binti Matlin
PT (P/O)
Unit Pelesenan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Kuslela Monabella binti Kusin
PT (P/O)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Siti Fadlina binti Asar
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Betsy Maria Michael
PT (W)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
h&rX5betsyh&rX5
088-269709/710/711/712
h&rX5betsyh&rX5
088-269709/710/711/712
Suini bin Suwarpa
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
*dr#%suini*dr#%
088-269709/710/711/712
*dr#%suini*dr#%
088-269709/710/711/712
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan