Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah

Lot 2-5-8, 9, 10,11 & 24
Tingkat 4, Wisma San Hin Wawasan Plaza
Lorong Wawasan Plaza
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Tel: 088 269 711 / 712 / 709 / 710 Fax: 088 269 713


Ag. Ahmad Zaki bin Abu Bakar
Pengarah
N*s*GahmadzakiN*s*G
088-269709/710/711/712
N*s*GahmadzakiN*s*G
088-269709/710/711/712
Evangeline J Sinagoh
Penolong Pengarah
T2km)evangelineT2km)
088-269709/710/711/712
T2km)evangelineT2km)
088-269709/710/711/712
Esmadol bin Jimbang
PPTT
Unit Pembangunan Industri
dWyOqesmadoldWyOq
088-269709/710/711/712
dWyOqesmadoldWyOq
088-269709/710/711/712
Farziah @ Fauziah binti Saiman
PPTT
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana
lFay&farziahlFay&
088-269709/710/711/712
lFay&farziahlFay&
088-269709/710/711/712
Salizan bin Mohd Ali
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
&DueRsalizan&DueR
088-269709/710/711/712
&DueRsalizan&DueR
088-269709/710/711/712
Zullkfly bin Rahmat
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
hw5aqzullkfylhw5aq
088-269709/710/711/712
hw5aqzullkfylhw5aq
088-269709/710/711/712
Norol Ain binti Norhelai
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Maziah binti Ibrahim
PPTK
Unit Pentadbiran dan Kewangan
&*GQjmaziah&*GQj
088-269709/710/711/712
&*GQjmaziah&*GQj
088-269709/710/711/712
Dg Rosmah binti Ag Yakob
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
y3Pu6dgrosmahy3Pu6
088-269709/710/711/712
y3Pu6dgrosmahy3Pu6
088-269709/710/711/712
Muhammad Faidlee bin Muhd Taupik
PPT
Unit Pembangunan Industri
fq#UNfaidleefq#UN
088-269709/710/711/712
fq#UNfaidleefq#UN
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Olivia Julius
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
kEBW5oliviakEBW5
088-269709/710/711/712
kEBW5oliviakEBW5
088-269709/710/711/712
Norhalizah binti Matlin
PT (P/O)
Unit Pelesenan
&(6!ynorhalizah&(6!y
088-269709/710/711/712
&(6!ynorhalizah&(6!y
088-269709/710/711/712
Kuslela Monabella binti Kusin
PT (P/O)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
YQSkIkuslelaYQSkI
088-269709/710/711/712
YQSkIkuslelaYQSkI
088-269709/710/711/712
Siti Fadlina binti Asar
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
!t7Gzfadlina!t7Gz
088-269709/710/711/712
!t7Gzfadlina!t7Gz
088-269709/710/711/712
Betsy Maria Michael
PT (W)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
f5kZXbetsyf5kZX
088-269709/710/711/712
f5kZXbetsyf5kZX
088-269709/710/711/712
Suini bin Suwarpa
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
k^eizsuinik^eiz
088-269709/710/711/712
k^eizsuinik^eiz
088-269709/710/711/712
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit