Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor

Tingkat 15-03, Wisma Sunwaymas
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C
Seksyen 9
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03 5511 1122 / 03 5510 8816 Fax: 03 5513 1199 / 03 5513 1399


Arshad bin Mustapa
Pengarah
3A^2varshad3A^2v
03 5510 8817, 03 5511 1122
3A^2varshad3A^2v
03 5510 8817, 03 5511 1122
Rosaini binti Mahfoz
PPTT(B) 1
Unit Pembangunan Industri
opAWorosainiopAWo
03 5510 7704
opAWorosainiopAWo
03 5510 7704
Pesah binti Ahmad
PPTT(B) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
Hx(rnpesahHx(rn
03 5513 3805
Hx(rnpesahHx(rn
03 5513 3805
Idris bin Shaari
PPTT(B) 3
Unit Pelesenan
)%VF#idris)%VF#
03 5510 2451
)%VF#idris)%VF#
03 5510 2451
Ismail bin Fakir Mohammad
PPTK(B)
Unit Pelesenan
tSC&!ismailtSC&!
03 5510 2451
tSC&!ismailtSC&!
03 5510 2451
Masitah binti Jamil
PPT(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
N@iy0masitah.jamilN@iy0
03 5512 1476
N@iy0masitah.jamilN@iy0
03 5512 1476
Nazatuleliana binti Mohamad
PTW(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
1PXzSnazatuleliana1PXzS
03 5512 1476
1PXzSnazatuleliana1PXzS
03 5512 1476
Romaiza binti Abu Hasib
PT(B) 1
Unit Pentadbiran & Prasarana Pelancongan
sz3Tmromaizasz3Tm
03 5512 1476
sz3Tmromaizasz3Tm
03 5512 1476
Norelyiza binti Ramli
PT(B) 2
Unit Pelesenan
CvgZ7norelyizaCvgZ7
03 5512 1476
CvgZ7norelyizaCvgZ7
03 5512 1476
Noriah binti Mohd Saleh
PT(B) 2
Unit Pembangunan Industri
9Ctmlnoriah9Ctml
03 5510 2451
9Ctmlnoriah9Ctml
03 5510 2451
Aziza binti Abd. Ghani
PT(B) 3
Unit Pelesenan
W2FEoazizaW2FEo
03 5513 3805
W2FEoazizaW2FEo
03 5513 3805
Mohd Noor Azam bin Din
Pemandu
Unit Pentadbiran & Kewangan
Z7V75azamdinZ7V75
03 5513 1382
Z7V75azamdinZ7V75
03 5513 1382
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit