Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor

Tingkat 15-03, Wisma Sunwaymas
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C
Seksyen 9
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03 5511 1122 / 03 5510 8816 Fax: 03 5513 1199 / 03 5513 1399


Arshad bin Mustapa
Pengarah
0ctRTarshad0ctRT
03-55108817, 03-55111122
0ctRTarshad0ctRT
03-55108817, 03-55111122
Rosaini binti Mahfoz
PPTT(B) 1
Unit Pembangunan Industri
tLbsWrosainitLbsW
03-55107704
tLbsWrosainitLbsW
03-55107704
Pesah binti Ahmad
PPTT(B) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
$PLfnpesah$PLfn
03-55133805
$PLfnpesah$PLfn
03-55133805
Idris bin Shaari
PPTT(B) 3
Unit Pelesenan
3uWyDidris3uWyD
03-55102451
3uWyDidris3uWyD
03-55102451
Ismail bin Fakir Mohammad
PPTK(B)
Unit Pelesenan
jxyt1ismailjxyt1
03-55102451
jxyt1ismailjxyt1
03-55102451
Masitah binti Jamil
PPT(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
guFH#masitah.jamilguFH#
03-55121476
guFH#masitah.jamilguFH#
03-55121476
Nazatuleliana binti Mohamad
PTW(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
0J7tenazatuleliana0J7te
03-55121476
0J7tenazatuleliana0J7te
03-55121476
Romaiza binti Abu Hasib
PT(B) 1
Unit Pentadbiran & Prasarana Pelancongan
zBC&IromaizazBC&I
03-55121476
zBC&IromaizazBC&I
03-55121476
Norelyiza binti Ramli
PT(B) 2
Unit Pelesenan
4u7ZFnorelyiza4u7ZF
03-55121476
4u7ZFnorelyiza4u7ZF
03-55121476
Noriah binti Mohd Saleh
PT(B) 2
Unit Pembangunan Industri
6rlNBnoriah6rlNB
03-55102451
6rlNBnoriah6rlNB
03-55102451
Aziza binti Abd. Ghani
PT(B) 3
Unit Pelesenan
Uu7xIazizaUu7xI
03-55133805
Uu7xIazizaUu7xI
03-55133805
Mohd Noor Azam bin Din
Pemandu
Unit Pentadbiran & Kewangan
qOGWIazamdinqOGWI
03-55131382
qOGWIazamdinqOGWI
03-55131382
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit