Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor

Tingkat 15-03, Wisma Sunwaymas
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C
Seksyen 9
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03 5511 1122 / 03 5510 8816 Fax: 03 5513 1199 / 03 5513 1399


Arshad bin Mustapa
Pengarah
%t*6oarshad%t*6o
03-55108817, 03-55111122
%t*6oarshad%t*6o
03-55108817, 03-55111122
Rosaini binti Mahfoz
PPTT(B) 1
Unit Pembangunan Industri
O23PprosainiO23Pp
03-55107704
O23PprosainiO23Pp
03-55107704
Pesah binti Ahmad
PPTT(B) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
%Ac3spesah%Ac3s
03-55133805
%Ac3spesah%Ac3s
03-55133805
Idris bin Shaari
PPTT(B) 3
Unit Pelesenan
@(g01idris@(g01
03-55102451
@(g01idris@(g01
03-55102451
Ismail bin Fakir Mohammad
PPTK(B)
Unit Pelesenan
2gmWnismail2gmWn
03-55102451
2gmWnismail2gmWn
03-55102451
Masitah binti Jamil
PPT(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
ebdD#masitah.jamilebdD#
03-55121476
ebdD#masitah.jamilebdD#
03-55121476
Nazatuleliana binti Mohamad
PTW(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
DimU@nazatulelianaDimU@
03-55121476
DimU@nazatulelianaDimU@
03-55121476
Romaiza binti Abu Hasib
PT(B) 1
Unit Pentadbiran & Prasarana Pelancongan
NcskFromaizaNcskF
03-55121476
NcskFromaizaNcskF
03-55121476
Norelyiza binti Ramli
PT(B) 2
Unit Pelesenan
R9F9OnorelyizaR9F9O
03-55121476
R9F9OnorelyizaR9F9O
03-55121476
Noriah binti Mohd Saleh
PT(B) 2
Unit Pembangunan Industri
e6^)5noriahe6^)5
03-55102451
e6^)5noriahe6^)5
03-55102451
Aziza binti Abd. Ghani
PT(B) 3
Unit Pelesenan
Oh&TMazizaOh&TM
03-55133805
Oh&TMazizaOh&TM
03-55133805
Mohd Noor Azam bin Din
Pemandu
Unit Pentadbiran & Kewangan
8YAQtazamdin8YAQt
03-55131382
8YAQtazamdin8YAQt
03-55131382
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit