Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Terengganu

Lot 5116 dan 5117
(hadapan Istana Maziah),
Jalan Masjid Abidin,
20100 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman
Tel: 09 626 2946 / 09 626 4946 Fax: 09 626 1946


Zanariah binti Mamat @ Zakaria
Pengarah
S@PDZzanariah.zakariaS@PDZ
09 626 2946 / 4946
S@PDZzanariah.zakariaS@PDZ
09 626 2946 / 4946
Nor Aishah binti Jaapar
Penolong Pengarah
UJB^paishah.jaaparUJB^p
09 626 2946 / 4946
UJB^paishah.jaaparUJB^p
09 626 2946 / 4946
Syarifah Aida Yusnita binti Idrus
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Unit Pembangunan Industri
x*gassyarifahx*gas
09 626 2946 / 4946
x*gassyarifahx*gas
09 626 2946 / 4946
Wan Mohd Hisyam bin Wan Mohamad
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Unit Pelesenan Pelancongan
AKOUXwmhishamAKOUX
09 631 8839 / 8840
AKOUXwmhishamAKOUX
09 631 8839 / 8840
Mohd Kamal bin Ab. Rahman
Penolong Pegawai Tadbir
Unit Pelesenan Pelancongan
rp#rjmkamalrp#rj
09 631 8839 / 8840
rp#rjmkamalrp#rj
09 631 8839 / 8840
Mohd Najib bin Mat Affim
Penolong Pegawai Tadbir
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
iJrXemohdnajibiJrXe
09 626 2946 / 4946
iJrXemohdnajibiJrXe
09 626 2946 / 4946
Hanafi bin Ibrahim
Penolong Pegawai Tadbir
Unit Pelesenan Pelancongan
&EUZ@hanafi.ibrahim&EUZ@
09 631 8839 / 8840
&EUZ@hanafi.ibrahim&EUZ@
09 631 8839 / 8840
Mohammad Hazimin bin Mohammad
Penolong Pegawai Tadbir
Unit Pembangunan Industri
ty#@Vhaziminty#@V
09 626 2946 / 4946
ty#@Vhaziminty#@V
09 626 2946 / 4946
Zanuwati binti Yusof
Pembantu Tadbir Kanan (P/O)
Unit Pembangunan Industri
WDjX*zanuwatiWDjX*
09 626 2946 / 4946
WDjX*zanuwatiWDjX*
09 626 2946 / 4946
Nor Hidawati binti Othman
Pembantu Tadbir Kanan (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
(GMRBhidawati(GMRB
09 626 2946 / 4946
(GMRBhidawati(GMRB
09 626 2946 / 4946
KOSONG
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
09 631 8839 / 8840
09 631 8839 / 8840
W. Md Zulikhwan bin Wan Mohammed Zaidan
Pembantu Tadbir (Kew)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
cU0f)zulikhwancU0f)
09 626 2946 / 4946
cU0f)zulikhwancU0f)
09 626 2946 / 4946
Mohamad bin Saari
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
09 631 8839 / 8840
09 631 8839 / 8840
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit