Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Alan bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
$dvvAalan$dvvA
03 8891 7199
$dvvAalan$dvvA
03 8891 7199
Nurhudawati binti Mansor
PA SUB (PLN)
RbjxZnurhudawatiRbjxZ
03 8891 7198
RbjxZnurhudawatiRbjxZ
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
8sxbypius8sxby
03 8891 7200
8sxbypius8sxby
03 8891 7200
Datin Sri Norfaliza binti Ismail
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
zo%r5norfalizazo%r5
03 8891 7203
zo%r5norfalizazo%r5
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSUK (PLN) 1
Unit TOBTAB
TChj*zainabTChj*
03 8891 7204
TChj*zainabTChj*
03 8891 7204
Danendran Sugumar
PSU (PLN) 2
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Kenderaan Pelancongan
HBlVJdanendranHBlVJ
03 8891 7209
HBlVJdanendranHBlVJ
03 8891 7209
Farah Naquiah binti Mohd Shah
PSU (PLN) 3
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
feSglfarahfeSgl
03 8891 7206
feSglfarahfeSgl
03 8891 7206
Hazwan bin Harun
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
FjIhNhazwanFjIhN
03 8891 7257
FjIhNhazwanFjIhN
03 8891 7257
KOSONG
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Mohd Firdaus bin Abd Latif
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan & Kompaun
rTZ05mfirdausrTZ05
03 8891 7226
rTZ05mfirdausrTZ05
03 8891 7226
Abd. Ghani bin Ghazally
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan & Kompaun
VCUBqaghaniVCUBq
03 8891 7252
VCUBqaghaniVCUBq
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
UyeRMnawawiUyeRM
03 8891 7211
UyeRMnawawiUyeRM
03 8891 7211
Lee Meow Li
PPTK (PLN) 2
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
Gw4@WleemeowliGw4@W
03 8891 7220
Gw4@WleemeowliGw4@W
03 8891 7220
Mohd Kassim bin Mohd Yusuf
PPTK (PLN) 3
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Kenderaan Pelancongan
AiGBWkassimAiGBW
03 8891 7213
AiGBWkassimAiGBW
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
QUrH6muzammilQUrH6
03 8891 7230
QUrH6muzammilQUrH6
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
k1c#9sarimahnork1c#9
03 8891 7215
k1c#9sarimahnork1c#9
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
C&ur7zulmanC&ur7
03 8891 7216
C&ur7zulmanC&ur7
03 8891 7216
Wan Muhamad Fauzi bin Hasbi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
)9DZimuhamadfauzi)9DZi
03 8891 7217
)9DZimuhamadfauzi)9DZi
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
cs1h3maizatulcs1h3
03 8891 7218
cs1h3maizatulcs1h3
03 8891 7218
Siti Roddieyah binti Ibrahim
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
tF)fNroddieyahtF)fN
03 8891 7212
tF)fNroddieyahtF)fN
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
KabRTmnazriKabRT
03 8891 7214
KabRTmnazriKabRT
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit Pemandu Pelancong
trY$1noorfarahlizatrY$1
03 8891 7221
trY$1noorfarahlizatrY$1
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit Pemandu Pelancong
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
&haRbnorazlin&haRb
03 8891 7223
&haRbnorazlin&haRb
03 8891 7223
Muhammad Faiz bin Ismail
PPT (PLN) 8
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
Q!8#2mfaizQ!8#2
03 8891 7224
Q!8#2mfaizQ!8#2
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
O0x!ohaslindaO0x!o
03 8891 7225
O0x!ohaslindaO0x!o
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Uw2MQsuryatiUw2MQ
03 8891 7250
Uw2MQsuryatiUw2MQ
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
BG8p2asyrafBG8p2
03 8891 7210
BG8p2asyrafBG8p2
03 8891 7210
KOSONG
PPT (PLN) 12
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7226
03 8891 7226
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
60E58anamsufy60E58
03 8891 7229
60E58anamsufy60E58
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan & Kompaun
amkBXshiidaamkBX
03 8891 7231
amkBXshiidaamkBX
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan & Kompaun
fSeAInurasyiqinfSeAI
03 8891 7232
fSeAInurasyiqinfSeAI
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
Tlar7zamzulianaTlar7
03 8891 7233
Tlar7zamzulianaTlar7
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
LC73*asnizanLC73*
03 8891 7227
LC73*asnizanLC73*
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
7BA#kleowhuisen7BA#k
03 8891 7258
7BA#kleowhuisen7BA#k
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
baQ)$normalaramlanbaQ)$
03 8891 7234
baQ)$normalaramlanbaQ)$
03 8891 7234
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
F3MDvnoorlydiaF3MDv
03 8891 7235
F3MDvnoorlydiaF3MDv
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
3YBhLnoorazriyah3YBhL
03 8891 7236
3YBhLnoorazriyah3YBhL
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
73bb1norhafizah73bb1
03 8891 7237
73bb1norhafizah73bb1
03 8891 7237
Sapinah binti Deris
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
sDA(rsapinahsDA(r
03 8891 7205
sDA(rsapinahsDA(r
03 8891 7205
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
XJljVfazlinyXJljV
03 8891 7242
XJljVfazlinyXJljV
03 8891 7242
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 8
Unit Pemandu Pelancong
setw$eshamsuriasetw$
03 8891 7240
setw$eshamsuriasetw$
03 8891 7240
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 7
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
Bp2JGfatinliyanaBp2JG
03 8891 7254
Bp2JGfatinliyanaBp2JG
03 8891 7254
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit Pemandu Pelancong
3FeF9syafiq3FeF9
03 8891 7239
3FeF9syafiq3FeF9
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit Pemandu Pelancong
k%vZSnooralyatik%vZS
03 8891 7243
k%vZSnooralyatik%vZS
03 8891 7243
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 11
Unit Pemandu Pelancong
MnO$iiznieizuMnO$i
03 8891 7249
MnO$iiznieizuMnO$i
03 8891 7249
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
UcId8zamzarinahUcId8
03 8891 7245
UcId8zamzarinahUcId8
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
r(V&Aalizahr(V&A
03 8891 7255
r(V&Aalizahr(V&A
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
)dOkajuliana)dOka
03 8891 7246
)dOkajuliana)dOka
03 8891 7246
Akmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
uh7%Wakmalkhairaniuh7%W
03 8891 7247
uh7%Wakmalkhairaniuh7%W
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Mohd Fauzi bin Azmi
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
1zJupfauzi1zJup
03 8891 7249
1zJupfauzi1zJup
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
*ml#bidram.ismail*ml#b
03 8891 7264
*ml#bidram.ismail*ml#b
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
BHlRUfarahanisBHlRU
03 8891 7261
BHlRUfarahanisBHlRU
03 8891 7261
Salina binti Khalil @ Mat Jalil
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan & Kompaun
yZ83(salinayZ83(
03 8891 7208
yZ83(salinayZ83(
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
OF0)grosmalizaOF0)g
03 8891 7253
OF0)grosmalizaOF0)g
03 8891 7253
Nur Azura binti Ismail
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
GnW@MnurazuraGnW@M
03 8891 7208
GnW@MnurazuraGnW@M
03 8891 7208
KOSONG
PAP (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7256
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
DrAu2mohdnoorDrAu2
03 8891 7263
DrAu2mohdnoorDrAu2
03 8891 7263
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit