Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Alan bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
#@Es2alan#@Es2
03 8891 7199
#@Es2alan#@Es2
03 8891 7199
Nurhudawati binti Mansor
PA SUB (PLN)
&!G#6nurhudawati&!G#6
03 8891 7198
&!G#6nurhudawati&!G#6
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
DLPpspiusDLPps
03 8891 7200
DLPpspiusDLPps
03 8891 7200
Datin Sri Norfaliza binti Ismail
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
4ePuFnorfaliza4ePuF
03 8891 7203
4ePuFnorfaliza4ePuF
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSUK (PLN) 1
Unit TOBTAB
k&lVtzainabk&lVt
03 8891 7204
k&lVtzainabk&lVt
03 8891 7204
Danendran Sugumar
PSU (PLN) 2
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Kenderaan Pelancongan
R!X6TdanendranR!X6T
03 8891 7209
R!X6TdanendranR!X6T
03 8891 7209
Farah Naquiah binti Mohd Shah
PSU (PLN) 3
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
7ampyfarah7ampy
03 8891 7206
7ampyfarah7ampy
03 8891 7206
Hazwan bin Harun
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
VT^eDhazwanVT^eD
03 8891 7257
VT^eDhazwanVT^eD
03 8891 7257
KOSONG
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Mohd Firdaus bin Abd Latif
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan & Kompaun
tEo%amfirdaustEo%a
03 8891 7226
tEo%amfirdaustEo%a
03 8891 7226
Abd. Ghani bin Ghazally
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan & Kompaun
oRKpfaghanioRKpf
03 8891 7252
oRKpfaghanioRKpf
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
P@J1anawawiP@J1a
03 8891 7211
P@J1anawawiP@J1a
03 8891 7211
Lee Meow Li
PPTK (PLN) 2
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
z2xt*leemeowliz2xt*
03 8891 7220
z2xt*leemeowliz2xt*
03 8891 7220
Mohd Kassim bin Mohd Yusuf
PPTK (PLN) 3
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Kenderaan Pelancongan
(lb95kassim(lb95
03 8891 7213
(lb95kassim(lb95
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
HnORUmuzammilHnORU
03 8891 7230
HnORUmuzammilHnORU
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
&7vbKsarimahnor&7vbK
03 8891 7215
&7vbKsarimahnor&7vbK
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
)eSU0zulman)eSU0
03 8891 7216
)eSU0zulman)eSU0
03 8891 7216
Wan Muhamad Fauzi bin Hasbi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
@oIZxmuhamadfauzi@oIZx
03 8891 7217
@oIZxmuhamadfauzi@oIZx
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
&#tdSmaizatul&#tdS
03 8891 7218
&#tdSmaizatul&#tdS
03 8891 7218
Siti Roddieyah binti Ibrahim
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
@1fovroddieyah@1fov
03 8891 7212
@1fovroddieyah@1fov
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
sHkYnmnazrisHkYn
03 8891 7214
sHkYnmnazrisHkYn
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit Pemandu Pelancong
B&Na!noorfarahlizaB&Na!
03 8891 7221
B&Na!noorfarahlizaB&Na!
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit Pemandu Pelancong
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
M!RSknorazlinM!RSk
03 8891 7223
M!RSknorazlinM!RSk
03 8891 7223
Muhammad Faiz bin Ismail
PPT (PLN) 8
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
sowh4mfaizsowh4
03 8891 7224
sowh4mfaizsowh4
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
SwNZVhaslindaSwNZV
03 8891 7225
SwNZVhaslindaSwNZV
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
9%TuZsuryati9%TuZ
03 8891 7250
9%TuZsuryati9%TuZ
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
t)sMxasyraft)sMx
03 8891 7210
t)sMxasyraft)sMx
03 8891 7210
KOSONG
PPT (PLN) 12
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7226
03 8891 7226
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
y^GYbanamsufyy^GYb
03 8891 7229
y^GYbanamsufyy^GYb
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan & Kompaun
4m$egshiida4m$eg
03 8891 7231
4m$egshiida4m$eg
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan & Kompaun
VLn&XnurasyiqinVLn&X
03 8891 7232
VLn&XnurasyiqinVLn&X
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
RI8CpzamzulianaRI8Cp
03 8891 7233
RI8CpzamzulianaRI8Cp
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
o#lmHasnizano#lmH
03 8891 7227
o#lmHasnizano#lmH
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
sS^t2leowhuisensS^t2
03 8891 7258
sS^t2leowhuisensS^t2
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
G^)SwnormalaramlanG^)Sw
03 8891 7234
G^)SwnormalaramlanG^)Sw
03 8891 7234
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
gSBHWnoorlydiagSBHW
03 8891 7235
gSBHWnoorlydiagSBHW
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
Zt#eXnoorazriyahZt#eX
03 8891 7236
Zt#eXnoorazriyahZt#eX
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
qL#tXnorhafizahqL#tX
03 8891 7237
qL#tXnorhafizahqL#tX
03 8891 7237
Sapinah binti Deris
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
HBJm4sapinahHBJm4
03 8891 7205
HBJm4sapinahHBJm4
03 8891 7205
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
z8*$Kfazlinyz8*$K
03 8891 7242
z8*$Kfazlinyz8*$K
03 8891 7242
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 8
Unit Pemandu Pelancong
ybL#xeshamsuriaybL#x
03 8891 7240
ybL#xeshamsuriaybL#x
03 8891 7240
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 7
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
GQfOZfatinliyanaGQfOZ
03 8891 7254
GQfOZfatinliyanaGQfOZ
03 8891 7254
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit Pemandu Pelancong
qEtNtsyafiqqEtNt
03 8891 7239
qEtNtsyafiqqEtNt
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit Pemandu Pelancong
tezianooralyatitezia
03 8891 7243
tezianooralyatitezia
03 8891 7243
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 11
Unit Pemandu Pelancong
XN0WqiznieizuXN0Wq
03 8891 7249
XN0WqiznieizuXN0Wq
03 8891 7249
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
e4Zj3zamzarinahe4Zj3
03 8891 7245
e4Zj3zamzarinahe4Zj3
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
zlz4galizahzlz4g
03 8891 7255
zlz4galizahzlz4g
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
GAR57julianaGAR57
03 8891 7246
GAR57julianaGAR57
03 8891 7246
Akmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
q%W2fakmalkhairaniq%W2f
03 8891 7247
q%W2fakmalkhairaniq%W2f
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Mohd Fauzi bin Azmi
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
lEba3fauzilEba3
03 8891 7249
lEba3fauzilEba3
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
3#4(Bidram.ismail3#4(B
03 8891 7264
3#4(Bidram.ismail3#4(B
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
f9mnTfarahanisf9mnT
03 8891 7261
f9mnTfarahanisf9mnT
03 8891 7261
Salina binti Khalil @ Mat Jalil
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan & Kompaun
PVepxsalinaPVepx
03 8891 7208
PVepxsalinaPVepx
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
t2*wArosmalizahussint2*wA
03 8891 7253
t2*wArosmalizahussint2*wA
03 8891 7253
Nur Azura binti Ismail
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
#U&fInurazura#U&fI
03 8891 7208
#U&fInurazura#U&fI
03 8891 7208
KOSONG
PAP (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7256
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
O!nn)mohdnoorO!nn)
03 8891 7263
O!nn)mohdnoorO!nn)
03 8891 7263
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit