Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Hanum binti Amran
Setiausaha Bahagian
10FPUhanum10FPU
03 8891 7199
10FPUhanum10FPU
03 8891 7199
Nurhudawati binti Mansor
PA SUB (PLN)
6UDTMnurhudawati6UDTM
03 8891 7198
6UDTMnurhudawati6UDTM
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
*2t6Tpius*2t6T
03 8891 7200
*2t6Tpius*2t6T
03 8891 7200
Mohd Sabri bin Zakaria
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
U80SXmohdsabriU80SX
03 8891 7203
U80SXmohdsabriU80SX
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSU (PLN) 2
Unit TOBTAB
VT@7CzainabVT@7C
03 8891 7204
VT@7CzainabVT@7C
03 8891 7204
Danendran Sugumar
PSUK (PLN) 2
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
zWz&cdanendranzWz&c
03 8891 7209
zWz&cdanendranzWz&c
03 8891 7209
Norzalinda binti Che Ahmad
PSU (PLN) 3
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
$FbZ$zalinda.ahmad$FbZ$
03 8891 7206
$FbZ$zalinda.ahmad$FbZ$
03 8891 7206
Hazwan bin Harun
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
itzU9hazwanitzU9
03 8891 7257
itzU9hazwanitzU9
03 8891 7257
KOSONG
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Mohd Firdaus bin Abd Latif
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan dan Perundangan
YjxQumfirdausYjxQu
03 8891 7226
YjxQumfirdausYjxQu
03 8891 7226
Abd. Ghani bin Ghazally
KPPT (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
e#N7*aghanie#N7*
03 8891 7263
e#N7*aghanie#N7*
03 8891 7263
Sharida binti Mat Jamin
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan dan Perundangan
9uoHLsharida9uoHL
03 8891 7252
9uoHLsharida9uoHL
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
XDKr)nawawiXDKr)
03 8891 7211
XDKr)nawawiXDKr)
03 8891 7211
Lee Meow Li
PPTK (PLN) 2
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
BR)AGleemeowliBR)AG
03 8891 7219
BR)AGleemeowliBR)AG
03 8891 7219
Noor Diana Hayati binti Kamudin
PPTK (PLN) 3
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
aGMiQnoordianaaGMiQ
03 8891 7213
aGMiQnoordianaaGMiQ
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
H(6H&muzammilH(6H&
03 8891 7230
H(6H&muzammilH(6H&
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
5qL&bsarimahnor5qL&b
03 8891 7215
5qL&bsarimahnor5qL&b
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
gw!)Mzulmangw!)M
03 8891 7216
gw!)Mzulmangw!)M
03 8891 7216
Emyliana binti Che Embi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
yZJp5emylianayZJp5
03 8891 7217
yZJp5emylianayZJp5
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
iHQc1maizatuliHQc1
03 8891 7218
iHQc1maizatuliHQc1
03 8891 7218
KOSONG
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
03 8891 7212
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
ByX@cmnazriByX@c
03 8891 7214
ByX@cmnazriByX@c
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
0vZ(Qnoorfarahliza0vZ(Q
03 8891 7221
0vZ(Qnoorfarahliza0vZ(Q
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit Pemandu Pelancong
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
Cc!RcnorazlinCc!Rc
03 8891 7223
Cc!RcnorazlinCc!Rc
03 8891 7223
Muhammad Faiz bin Ismail
PPT (PLN) 8
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
X*1@$mfaizX*1@$
03 8891 7224
X*1@$mfaizX*1@$
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
U(Gf0haslindaU(Gf0
03 8891 7225
U(Gf0haslindaU(Gf0
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
h%VSVsuryatih%VSV
03 8891 7250
h%VSVsuryatih%VSV
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
(%2dXasyraf(%2dX
03 8891 7210
(%2dXasyraf(%2dX
03 8891 7210
Ahmad Abdullah bin Abdul Jalil
PPT (PLN) 12
Unit TOBTAB
c9EWjabdullah.jalilc9EWj
03 8891 7251
c9EWjabdullah.jalilc9EWj
03 8891 7251
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
U)rOjanamsufyU)rOj
03 8891 7229
U)rOjanamsufyU)rOj
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan & Kompaun
XXpZIshiidaXXpZI
03 8891 7231
XXpZIshiidaXXpZI
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan & Kompaun
bZ@3lnurasyiqinbZ@3l
03 8891 7232
bZ@3lnurasyiqinbZ@3l
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
UzL^szamzulianaUzL^s
03 8891 7233
UzL^szamzulianaUzL^s
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
lPT1BasnizanlPT1B
03 8891 7227
lPT1BasnizanlPT1B
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
OzJr^leowhuisenOzJr^
03 8891 7258
OzJr^leowhuisenOzJr^
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
2zMn6normalaramlan2zMn6
03 8891 7234
2zMn6normalaramlan2zMn6
03 8891 7234
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
M1(xxnoorlydiaM1(xx
03 8891 7235
M1(xxnoorlydiaM1(xx
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
ai$E*noorazriyahai$E*
03 8891 7236
ai$E*noorazriyahai$E*
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
XcODAnorhafizahXcODA
03 8891 7237
XcODAnorhafizahXcODA
03 8891 7237
KOSONG
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
03 8891 7205
03 8891 7205
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
gYAlofazlinygYAlo
03 8891 7242
gYAlofazlinygYAlo
03 8891 7242
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 7
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
Lr$eCfatinliyanaLr$eC
03 8891 7254
Lr$eCfatinliyanaLr$eC
03 8891 7254
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 8
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
mlztzeshamsuriamlztz
03 8891 7240
mlztzeshamsuriamlztz
03 8891 7240
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
@iTvMsyafiq@iTvM
03 8891 7239
@iTvMsyafiq@iTvM
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
lk#t9nooralyatilk#t9
03 8891 7243
lk#t9nooralyatilk#t9
03 8891 7243
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 11
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
p#HR@iznieizup#HR@
03 8891 7238
p#HR@iznieizup#HR@
03 8891 7238
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
CEelpzamzarinahCEelp
03 8891 7245
CEelpzamzarinahCEelp
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
gL8vcalizahgL8vc
03 8891 7255
gL8vcalizahgL8vc
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
L^%rxjulianaL^%rx
03 8891 7246
L^%rxjulianaL^%rx
03 8891 7246
Akhmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
3QrtSakhmalkhairani3QrtS
03 8891 7247
3QrtSakhmalkhairani3QrtS
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Mohd Fauzi bin Azmi
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
I(GW@fauziI(GW@
03 8891 7249
I(GW@fauziI(GW@
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
E2f6widram.ismailE2f6w
03 8891 7264
E2f6widram.ismailE2f6w
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
&oyumfarahanis&oyum
03 8891 7261
&oyumfarahanis&oyum
03 8891 7261
Azura binti Mohamad
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan dan Perundangan
ySyD&azuraySyD&
03 8891 7208
ySyD&azuraySyD&
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
e@Rwsrosmalizae@Rws
03 8891 7253
e@Rwsrosmalizae@Rws
03 8891 7253
Nur Azura binti Ismail
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
Xk37CnurazuraXk37C
03 8891 7208
Xk37CnurazuraXk37C
03 8891 7208
Saiful bin Md Roslan
PAP (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
zcmoPsaifulzcmoP
03 8891 7256
zcmoPsaifulzcmoP
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7233
03 8891 7233
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit