Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Hanum binti Amran
Setiausaha Bahagian
hkg9Vhanumhkg9V
03 8891 7199
hkg9Vhanumhkg9V
03 8891 7199
Nurhudawati binti Mansor
PA SUB (PLN)
pEgP@nurhudawatipEgP@
03 8891 7198
pEgP@nurhudawatipEgP@
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
*HW$Jpius*HW$J
03 8891 7200
*HW$Jpius*HW$J
03 8891 7200
YBhg. Datin Sri Norfaliza binti Ismail
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
$cpKTnorfaliza$cpKT
03 8891 7203
$cpKTnorfaliza$cpKT
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSU (PLN) 2
Unit TOBTAB
h8iUizainabh8iUi
03 8891 7204
h8iUizainabh8iUi
03 8891 7204
Danendran Sugumar
PSUK (PLN) 2
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
lL9otdanendranlL9ot
03 8891 7209
lL9otdanendranlL9ot
03 8891 7209
Norzalinda binti Che Ahmad
PSU (PLN) 3
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
P)aX&zalinda.ahmadP)aX&
03 8891 7206
P)aX&zalinda.ahmadP)aX&
03 8891 7206
Hazwan bin Harun
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
k7cG8hazwank7cG8
03 8891 7257
k7cG8hazwank7cG8
03 8891 7257
KOSONG
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Mohd Firdaus bin Abd Latif
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan dan Perundangan
5#7fnmfirdaus5#7fn
03 8891 7226
5#7fnmfirdaus5#7fn
03 8891 7226
Abd. Ghani bin Ghazally
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan & Kompaun
*r6NTaghani*r6NT
03 8891 7252
*r6NTaghani*r6NT
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
WY!!znawawiWY!!z
03 8891 7211
WY!!znawawiWY!!z
03 8891 7211
Lee Meow Li
PPTK (PLN) 2
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
5Lk9Rleemeowli5Lk9R
03 8891 7219
5Lk9Rleemeowli5Lk9R
03 8891 7219
Mohd Kassim bin Mohd Yusuf
PPTK (PLN) 3
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
2XqRmkassim2XqRm
03 8891 7213
2XqRmkassim2XqRm
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
QsW%OmuzammilQsW%O
03 8891 7230
QsW%OmuzammilQsW%O
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
fzm30sarimahnorfzm30
03 8891 7215
fzm30sarimahnorfzm30
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
WV1tyzulmanWV1ty
03 8891 7216
WV1tyzulmanWV1ty
03 8891 7216
Wan Muhamad Fauzi bin Hasbi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
lUjC9muhamadfauzilUjC9
03 8891 7217
lUjC9muhamadfauzilUjC9
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
p@VSdmaizatulp@VSd
03 8891 7218
p@VSdmaizatulp@VSd
03 8891 7218
KOSONG
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
03 8891 7212
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
HaMW$mnazriHaMW$
03 8891 7214
HaMW$mnazriHaMW$
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
OMYn^noorfarahlizaOMYn^
03 8891 7221
OMYn^noorfarahlizaOMYn^
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit Pemandu Pelancong
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
j)tx)norazlinj)tx)
03 8891 7223
j)tx)norazlinj)tx)
03 8891 7223
Muhammad Faiz bin Ismail
PPT (PLN) 8
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
93YE6mfaiz93YE6
03 8891 7224
93YE6mfaiz93YE6
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
(4Ov6haslinda(4Ov6
03 8891 7225
(4Ov6haslinda(4Ov6
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
xs(Fjsuryatixs(Fj
03 8891 7250
xs(Fjsuryatixs(Fj
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Wc#dfasyrafWc#df
03 8891 7210
Wc#dfasyrafWc#df
03 8891 7210
KOSONG
PPT (PLN) 12
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7226
03 8891 7226
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
yemUTanamsufyyemUT
03 8891 7229
yemUTanamsufyyemUT
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan & Kompaun
3HAJlshiida3HAJl
03 8891 7231
3HAJlshiida3HAJl
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan & Kompaun
$qmH6nurasyiqin$qmH6
03 8891 7232
$qmH6nurasyiqin$qmH6
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
fhofvzamzulianafhofv
03 8891 7233
fhofvzamzulianafhofv
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
L)QafasnizanL)Qaf
03 8891 7227
L)QafasnizanL)Qaf
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
gWtYMleowhuisengWtYM
03 8891 7258
gWtYMleowhuisengWtYM
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
F3ZcLnormalaramlanF3ZcL
03 8891 7234
F3ZcLnormalaramlanF3ZcL
03 8891 7234
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
LYkEpnoorlydiaLYkEp
03 8891 7235
LYkEpnoorlydiaLYkEp
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
koe^4noorazriyahkoe^4
03 8891 7236
koe^4noorazriyahkoe^4
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
&XL%znorhafizah&XL%z
03 8891 7237
&XL%znorhafizah&XL%z
03 8891 7237
Sapinah binti Deris
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
L^5(NsapinahL^5(N
03 8891 7205
L^5(NsapinahL^5(N
03 8891 7205
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
yePF%fazlinyyePF%
03 8891 7242
yePF%fazlinyyePF%
03 8891 7242
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 7
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
16majfatinliyana16maj
03 8891 7254
16majfatinliyana16maj
03 8891 7254
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 8
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
yGL(5eshamsuriayGL(5
03 8891 7240
yGL(5eshamsuriayGL(5
03 8891 7240
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
fPgojsyafiqfPgoj
03 8891 7239
fPgojsyafiqfPgoj
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
*p9iXnooralyati*p9iX
03 8891 7243
*p9iXnooralyati*p9iX
03 8891 7243
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 11
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
comu5iznieizucomu5
03 8891 7249
comu5iznieizucomu5
03 8891 7249
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
fPZ3yzamzarinahfPZ3y
03 8891 7245
fPZ3yzamzarinahfPZ3y
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
I7kgcalizahI7kgc
03 8891 7255
I7kgcalizahI7kgc
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
W7D#wjulianaW7D#w
03 8891 7246
W7D#wjulianaW7D#w
03 8891 7246
Akhmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
RclCgakhmalkhairaniRclCg
03 8891 7247
RclCgakhmalkhairaniRclCg
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Mohd Fauzi bin Azmi
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
lp#gcfauzilp#gc
03 8891 7249
lp#gcfauzilp#gc
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
UURPbidram.ismailUURPb
03 8891 7264
UURPbidram.ismailUURPb
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
lv97dfarahanislv97d
03 8891 7261
lv97dfarahanislv97d
03 8891 7261
Salina binti Khalil @ Mat Jalil
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan & Kompaun
mIclPsalinamIclP
03 8891 7208
mIclPsalinamIclP
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
#scywrosmaliza#scyw
03 8891 7253
#scywrosmaliza#scyw
03 8891 7253
Nur Azura binti Ismail
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
mhnf9nurazuramhnf9
03 8891 7208
mhnf9nurazuramhnf9
03 8891 7208
Aziffi bin Azali @ Ghazali
PO (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7256
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
L9kR^mohdnoorL9kR^
03 8891 7263
L9kR^mohdnoorL9kR^
03 8891 7263
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit