Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)

Aras 17,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7060


YBhg. Dato' Yean Yoke Heng
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
$K&#oyean$K&#o
03 8891 7070
$K&#oyean$K&#o
03 8891 7070
Noroisma binti Ismail
PA TKSU (P)
(LR7pnoroisma(LR7p
03 8891 7072
(LR7pnoroisma(LR7p
03 8891 7072
Asyraf bin Jaafar
Pembantu Operasi
pU%FnasyrafjaafarpU%Fn
03 8891 7048
pU%FnasyrafjaafarpU%Fn
03 8891 7048
Mohd Rafi bin Said
Pemandu
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit