Unit Komunikasi Korporat

Aras 15,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7181


Dr. Amerjit Singh a/l S.Bhag Singh
K (UKK)
)IepKamerjit)IepK
03 8891 7191
)IepKamerjit)IepK
03 8891 7191
Suriyanti binti Safian
PA (UKK)
t7Bj&suriyantisafiant7Bj&
03 8891 7192
t7Bj&suriyantisafiant7Bj&
03 8891 7192
Ahmad Zaharuddin bin Hj. Salim
PPA (UKK) 1
ZlWH5zaharZlWH5
03 8891 7194
ZlWH5zaharZlWH5
03 8891 7194
Siti Aishah @ Siti Esah binti Othman
PPA (UKK) 2
!g2iBsitiaishah!g2iB
03 8891 7193
!g2iBsitiaishah!g2iB
03 8891 7193
Izaitul Farah binti Ibrahim
PPA (UKK) 3
gZH$$farahibrahimgZH$$
03 8891 7190
gZH$$farahibrahimgZH$$
03 8891 7190
KOSONG
PPPA (UKK) 1
03 8891 7189
03 8891 7189
Christina Lia Anak Anggai
PT(P/O)
u0QCKc.liau0QCK
03 8891 7187
u0QCKc.liau0QCK
03 8891 7187
Mahir Afendi bin Wahid
Ahli Fotografi (UKK)
WA%TIafendiwahidWA%TI
03 8891 7185
WA%TIafendiwahidWA%TI
03 8891 7185
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit