TEKS UCAPAN MENTERI, MAJLIS PERASMIAN PERPUSTAKAAN DESA RPA SAUK II, KUALA KANGSAR, PERAK

TEKS UCAPAN

YB DATO' SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ
MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

MAJLIS PERASMIAN PERPUSTAKAAN DESA
RPA SAUK II, KUALA KANGSAR, PERAK
PADA 14 APRIL 2018 (SABTU)

Terima kasih saudara/i pengacara majlis dan pemimpin bacaan Doa

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Negaraku Malaysia.

(Senarai salutasi disediakan oleh penganjur)

Yang Berbahagia Datuk Rashidi Bin Hasbullah
Ketua Setiausaha
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia

Yang Berbahagia Dato' Nafisah Binti Ahmad
Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia

Yang Berusaha Tuan Haji Mohamad Nazari bin Hj. Abdul Hamid
Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Perak

Yang Berusaha Tuan Haji Mohamad Zaki Bin Jidin
Ketua Kampung Sauk merangkap
Pengerusi Jawatankuasa Perpustakaan Desa RPA Sauk II

Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan

Ketua-ketua kampung, pemimpin-pemimpin masyarakat, guru-guru, para pelajar,

Penyelia dan petugas Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia Negeri Perak, Wakil-wakil Media,

Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian

1.  Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpah kurniaNya serta kesempatan dan ruang yang diberikan dapat kita bersama-sama berkumpul pada majlis petang ini.

2. Terlebih dahulu, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh penduduk di Kampung RPA Sauk II, Kuala Kangsar, Perak kerana sudi menerima kunjungan saya dan rombongan.

3. Saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ketua Pengarah dan Kakitangan Perpustakaan Negara Malaysia serta Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak, agensi-agensi Kerajaan Negeri mahupun Persekutuan yang telah memberi kerjasama padu bagi menjayakan majlis pada hari ini.

Dato'-Dato',Tuan-tuan dan puan-puan,

4. Dalam usaha Kerajaan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan taraf hidup khususnya masyarakat desa, satu inisiatif telah diambil untuk membina kemudahan perpustakaan di kawasan luar bandar yang kita namakan Perpustakaan Desa. Kemudahan sebegini disediakan kepada masyarakat desa yang tidak berpeluang untuk menikmati kemudahan perpustakaan awam sebagaimana masyarakat di bandar.

5.  Kita percaya masyarakat desa berpotensi besar untuk maju dalam pelbagai bidang jika disediakan kemudahan capaian kepada sumber ilmu dan maklumat. Malahan telah terbukti pembangunan negara yang kita nikmati hari ini dicorakkan oleh anak-anak yang sebahagian besarnya berasal dari desa termasuk saya sendiri.

6. Kepada semua masyarakat RPA Sauk II dan kampung yang berjiran, tahniah kerana kampung tuan-tuan dan puan-puan telah diperuntukkan dengan sebuah gedung ilmu yang menawarkan perkhidmatan serta kemudahan keilmuan secara percuma. Jadi gunakanlah kemudahan ini sebaik mungkin.

7. Sesungguhnya kerajaan sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat dalam melahirkan masyarakat yang berilmu. Dengan adanya rakyat yang berilmu, secara tidak langsung rakyat akan dapat meningkatkan sosio ekonomi masing-masing. Pelbagai peluang pekerjaan akan dapat diwujudkan dengan peningkatan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri masyarakat walaupun kita berada di desa.

Sidang hadirin sekalian,

8. Jika ditoleh usaha Kerajaan dalam membangunkan perpustakaan desa ini sebenarnya ia telah bermula sejak tahun 1991 lagi iaitu di bawah peruntukan Rancangan Malaysia ke-6 hingga ke-8 (1991-2005) dimana kerajaan telah berjaya membangunkan 614 buah Perpustakaan Desa di seluruh negara dan diurus tadbir oleh Kerajaan Negeri. Malah pada tahun 2005 dan 2006, pembinaan Perpustakaan Desa ini telah diperluaskan apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi yang merupakan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu telah menyediakan peruntukan khusus bagi pembinaan PD di kawasan luar bandar yang mana 420 PD telah diwujudkan.

9. Sejak dari itu, Kerajaan terus menyediakan peruntukan dari setahun ke setahun untuk kita membina dan mengurus PD. Sehingga kini sebanyak 509 PD telah diwujudkan di bawah perkhidmatan PNM dan jika kita lihat di Negeri Perak ini khususnya telah pun mempunyai sebanyak 87 buah PD dimana 44 PD di bawah urus tadbir PNM dan 43 buah di bawah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak.

10. Statistik ini termasuklah 1 buah perpustakaan desa baharu yang ada disini iaitu Perpustakaan Desa RPA Sauk II yang akan dirasmikan pada hari ini. Bangunan dengan keluasan 1,300 kps ini dibangunkan dengan kos siling RM500 ribu termasuk pengisiannya telah dibina dengan reka bentuk terkini oleh Jabatan Kerja Raya.

11. Apa yang saya lihat, Perpustakaan Desa RPA Sauk II ini nampak selesa dan dilengkapi kemudahan asas yang diperlukan malah amat sesuai untuk dijadikan pusat ilmu komuniti. Saya harap juga agar masyarakat disini dan sekitarnya dapat memaksimumkan penggunaan kemudahan yang disediakan olek Kerajaan ini.

Dato'-Dato',Tuan-tuan dan puan-puan,

12. Semua kita tahu pembangunan fizikal sahaja tidak sempurna jika tidak disertai dengan pembangunan sumber manusia. Kedua-duanya harus berjalan seiringan dan perlu dilaksanakan secara bersepadu dan menyeluruh. Tiada jalan pintas untuk mewujudkan rakyat Malaysia berminda kelas pertama selain membaca dan menguasai ilmu. Lantaran itu, kita melaksanakan Program Galakan Membaca dengan tema “Bangsa Membaca Bangsa Berjaya” demi memastikan amalan membaca sebagai asas budaya ilmu yang akhirnya menjadi budaya masyarakat.

13. Menyedari hakikat inilah maka, kerajaan bukan hanya menyediakan kemudahan fizikal sahaja malah turut melengkapkan dengan staf terlatih sebagai pelengkap pembangunan modal insan. Saya menyeru agar semua staf perpustakaan desa perlu lebih proaktif dalam penyampaian perkhidmatan perpustakaan kepada masyarakat kerana tahun 2018 ini merupakan tahun kejayaan dan keberhasilan. Perkhidmatan yang mesra kepada rakyat perlu ditonjolkan agar rakyat lebih rasa selesa untuk mendapatkan maklumat melalui perpustakaan desa.

Sidang hadirin sekalian,

14. Dalam kita menelusuri zaman digital dan era Rovolusi Industri 4.0 ini, cabaran dan persaingan dalam bidang keilmuan dan maklumat sememangnya hebat. Menyedari perkara ini, Kerajaan juga tidak terkecuali untuk memberi kemudahan maklumat dihujung jari melalui perkhimdatan u-Pustaka yang merupakan Hub Maklumat Negara. Malah dalam Rancangan Malaysia ke-11 (RMKe-11), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan menerusi Perpustakaan Negara Malaysia telah memperuntukan sebanyak RM14.17 juta bagi menyediakan kemudahan maklumat digital secara percuma. Selagi anda dihubungkan dengan rangkaian internet selagi itulah anda dapat melayari maklumat digital ini selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pelbagai maklumat boleh diakses menerusi u-Pustaka ini umpamanya e-buku, e-majalah, Score A dan pelbagai pangkalan data yang boleh diakses.

14. Sudah tentu perpustakaan sebagai gedung ilmu mempunyai peranan yang amat signifikan dalam era digital yang mana penggerak utamanya kandungan ilmu pengetahuan dan maklumat menggunakan teknologi komunikasi terkini yang perlu dilengkapi sepenuhnya di perpustakaan sedia ada dan yang akan dibina selepas ini. Saya amat berharap agar institusi perpustakaan dapat diserlah dan disedari akan kepentingannya sebagai pemangkin kepada kemajuan ekonomi termasuk juga politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan negara ini.

Sidang hadirin sekalian

15. Pada hari ini juga saya suka maklumkan di sini bahawa Malaysia akan menjadi tuan rumah dalam penganjuran International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) buat kali pertama setelah 84 kali penganjurannya. Ini merupakan seminar antarabangsa yang akan diadakan di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) pada 24 hingga 30 Ogos 2018. Sempena program ini, peserta deligasi luar negara yang datang ke persidangan ini nanti akan dibawa melawat beberapa buah perpustakaan terpilih di Malaysia.

16. PD RPA Sauk II, Kuala Kangsar, Perak ini harus merasa bertuah kerana saya difahamkan perpustakaan ini telah dipilih sebagai salah satu destinasi lawatan oleh delegasi IFLA 2018 nanti. Saya menyeru agar pemimpin dan masyarakat setempat disini dapat menonjolkan keunikan seni budaya yang ada kepada rombongan delegasi ini nanti. Saya percaya keunikan ini akan menjadi satu tarikan pelancongan sekaligus dapat mempromosikan produk tempatan khususnya di Kuala Kangsar serta meningkatkan jumlah kedatangan pelancong di Malaysia secara keseluruhanya.
 
17. Perpustakaan Desa juga boleh berperanan sebagai Pusat Informasi setempat dimana risalah dan maklumat berkaitan pelancongan yang terdapat disesuatu kawasan dapat dipromosikan kepada masyarakat samada dalam bentuk fizikal mahupun dalam bentuk media baharu. Usaha ini secara tidak langsung menjadikan perpustakaan desa sebagai tempat tumpuan pelancong dalam dan luar negara untuk mendapatkan maklumat pelancongan.

Dato'-Dato',tuan-tuan dan puan-puan,

18. Sebelum saya mengundur diri, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Ketua Pengarah serta kakitangan Perpustakaan Negara Malaysia, Perbadanan Perpustakaan Awam Perak, agensi-agensi Kerajaan Negeri mahupun Persekutuan, Penyelia dan Staf Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia Negeri Perak, Ketua Kampung, Penghulu dan semua yang terlibat dalam menjayakan program pada pagi ini.

19. Sesungguhnya penglibatan masyarakat setempat dalam program sebegini dapat mengeratkan lagi silaturrahim antara masyarakat setempat dengan Kerajaan Negeri mahupun Persekutuan. Kerajaan juga berharap agar masyarakat setempat dapat menikmati pelbagai perkhidmatan yang disediakan bagi membantu meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dengan mendapatkan maklumat yang cepat dan tepat. Sebelum saya akhiri ucapan ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun:

Cantik sungguh si bunga kejora,
Buat hiasan di hari raya,
Marilah sahut seruan negara,
Bangsa membaca bangsa berjaya.

Oleh itu, dengan lafaz bismillahirahmanirrahim,

SAYA DENGAN SUKACITANYA MERASMIKAN PERPUSTAKAAN DESA RPA SAUK II DAN KARNIVAL MEMBACA.

Sekian, terima kasih.

Kemaskini Terakhir :
Facebook
Twitter
Instagram
Kod QR
RSS
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.