TEKS UCAPAN KETUA SETIAUSAHA, MAJLIS PERASMIAN PROGRAM 'JOM GEGAQ POKOK SENA'

TEKS UCAPAN
KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA
DIWAKILI OLEH
YBRS. PUAN HASLINA BINTI ABDUL HAMID
TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PELANCONGAN)
SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PROGRAM 'JOM GEGAQ POKOK SENA' PADA 12 APRIL 2018 DI MINI RTC BUKIT LADA,
POKOK SENA, KEDAH

(Salutasi disediakan oleh penganjur)

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Terima kasih saudari Pengacara Majlis.

Yang Berhormat Dato' Ahmad bin Lebai Sudin.

Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri.

Serta para hadirin yang saya hormati sekalian.

1. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan Salam Takzim daripada Yang Berbahagia Datuk Rashidi Bin Hasbullah, Ketua Setiausaha, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia kerana tidak dapat hadir bersama-sama dalam program hari ini. Beliau mempunyai urusan rasmi lain yang perlu dilaksanakan dan saya akan membacakan teks ucapan selanjutnya.

2. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat kita bersama-sama hadir untuk Majlis Perasmian Program 'Jom Gegaq Pokok Sena' pada hari ini.

3. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih atas kesudian Yang Berhormat Dato' Ahmad bin Lebai Sudin dan Ketua-Ketua Jabatan hadir ke majlis ini.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

4. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan tahniah kepada Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kedah atas penganjuran program 'Jom Gegaq Pokok Sena'.

5. Program 'Jom Gegaq Pokok Sena' merupakan program untuk mendekati rakyat yang melibatkan semua Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kedah, Pejabat Daerah dan Tanah Pokok Sena, Jabatan-Jabatan Persekutuan dan Negeri serta penduduk daerah Pokok Sena.

6. Pelbagai aktiviti menarik telah diatur sepanjang hari ini. Antaranya Senam Seni 1Malaysia, pameran agensi di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, pemeriksaan kesihatan/gigi percuma, demo kraftangan, perkhidmatan kaunter JPJ, Pertandingan Seni Suara Burung, persembahan kebudayaan Mek Mulung, sukan rakyat dan futsal serta cabutan bertuah.

7. Selaras dengan misi nasional Kempen Melawat Malaysia 2020, program seperti ini sedikit sebanyak dapat menjadi pemangkin dan penggerak kepada Kempen Melawat Malaysia 2020 di Negeri Kedah dan Daerah Pokok Sena bagi melonjakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian budaya, kesenian, warisan dan sejarah serta kaya dengan sumber alam semulajadi yang unik, kepelbagaian flora dan fauna yang berteraskan nature based tourism. Jangan lupa untuk menyokong kempen 'Cuti-Cuti 1Malaysia Dekat Je' kerana negara ini mempunyai tempat-tempat percutian yang sangat menarik dan unik.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

8. Kita sebenarnya cukup bertuah kerana kepelbagaian seni budaya dan etnik menjadi sumber kekuatan Malaysia sehingga dunia mengenali Malaysia sebagai sebuah negara berbilang bangsa yang harmoni di bawah jenama, 'Malaysia Truly Asia'.

9. Ini adalah selaras dengan visi Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia untuk memajukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan bertaraf dunia menjelang tahun 2020 serta mengekalkan jati diri bangsa yang berteraskan seni, budaya dan warisan negara.

10. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Dato' Ahmad bin Lebai Sudin dan hadirin pada hari ini. Tahniah dan syabas kepada semua pihak yang memberi komitmen yang tinggi dalam menjayakan Program 'Jom Gegaq Pokok Sena'. Semoga penduduk Daerah Pokok Sena khususnya terus mendapat manfaat daripada program Kerajaan seperti ini.

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim,
Saya dengan sukacitanya menyempurnakan perasmian PROGRAM 'JOM GEGAQ POKOK SENA' DI MINI RTC BUKIT LADA, POKOK SENA, KEDAH.

Sekian, terima kasih.

Kemaskini Terakhir :
Facebook
Twitter
Instagram
Kod QR
RSS
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.