Tawaran Tender

# Keterangan Tarikh Iklan
1. PENINGKATAN KEMUDAHAN PELANCONGAN DI PUSAT PEMERHATI KELIP-KELIP SUNGAI PAKEH, SUNGAI PANJANG, SABAK BERNAM, SELANGOR
Nombor Tender : KPK/PP/T/3/2017

Taklimat
Taklimat projek dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Berkumpul di Pusat Konservasi Kelip-Kelip Sungai Panjang, Jalan Murni, Kampung Rancangan Tanah Belia 1, 45300 Sg Besar, Selangor Darul Ehsan pada 3 Oktober 2017 (Selasa) jam 10.30 Pagi

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA dan UPKJ.

GRED : G3
KATEGORI : CE DAN B
PENGKHUSUSAN : CE21 DAN B04
09-10-2017
hingga
30-10-2017

Kemaskini Terakhir :