Tawaran Tender

# Keterangan Tarikh Iklan
1. PENINGKATAN KEMUDAHAN PELANCONGAN DI PANTAI REDANG, SEKINCHAN, SABAK BERNAM, SELANGOR
Nombor Tender : KPK/PP/T/1/2018

Taklimat
Tarikh : 20 Ogos 2018, Isnin
Masa : 12:00 Tengahari
Tempat : Pantai Redang, Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor

TAKLIMAT PROJEK DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN KEPADA PENAMA SYARIKAT SAHAJA.

Kategori Perolehan : Kerja
Gred : G3
Kategori : CE dan B
Pengkhususan : CE21 dan B04

Maklumat Lanjut
20-09-2018
hingga
30-08-2018
2. PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, INSTALASI, KONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT SECARA SEWAAN UNTUK KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA MALAYSIA SELAMA 36 BULAN
Nombor Tender : QT180000000014627

Taklimat
Kehadiran wakil pembekal yang berminat semasa taklimat tender ini adalah diwajibkan. Hanya pembekal yang hadir taklimat akan dipelawa untuk menyertai tawaran tender ini. Tarikh, masa dan tempat taklimat adalah seperti berikut :

Tarikh : 29 Ogos 2018 (Rabu)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Aras 5, Kementerian Pelancongan Seni Dan Budaya Malaysia
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya


Catatan : Hanya penama di dalam di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja yang boleh menghadiri taklimat tender pada tarikh yang telah ditetapkan. Pegawai selain daripada penama dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan tidak dibenarkan untuk menghadiri taklimat.
20-08-2018
hingga
19-09-2018

Kemaskini Terakhir :