• Utama
 • Program Kementerian
 • Kursus
 • Hotel Assist On The Go

Hotel Assist On The Go (HAOTG)

Kuala Lumpur telah diiktirafkan salah satu destinasi yang menarik ramai pengunjung setiap tahun khususnya pelancongan perniagaan dan MICE. Bagi memenuhi keperluan penyampaian perkhidmatan perhotelan secara berterusan, sektor perhotelan di Kuala Lumpur banyak bergantung kepada tenaga kerja asing pada ketika ini. Satu inisiatif diperlukan untuk menggalakkan penglibatan warga tempatan dalam sektor perhotelan dan mengurangkan kebertangungan kepada pekerja asing.

Hotel Assist On The Go (HAOTG) adalah program ataupun skim latihan yang dibangunkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dengan kerjasama beberapa pihak seperti Persatuan Hotel Malaysia (MAH), Pusat Latihan Persatuan Hotel Malaysia (MAHTEC), JobsMalaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM, Jabatan Pembangunan Wanita serta lain-lain bagi menyediakan peluang kerja untuk rakyat tempatan serta sebagai usaha mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing.

Pada masa yang sama disebabkan kos sara hidup di Kuala Lumpur juga semakin meningkat, inisiatif ini dilihat dapat memberi peluang kepada isi rumah di Kuala Lumpur untuk menjana pendapatan tambahan.

Inisiatif ini akan dilaksanakan secara kerjasama di antara Kementerian dengan pihak MAH di mana warga Malaysia yang berminat akan dilatih.

Kursus asas ini akan mengambil masa 5 hari dan akan diberi sijil pengiktirafan dan dimasukkan ke dalam senarai pekerja sambilan database hotel.

Objekti Kursus
Menyediakan tenaga kerja secara separuh masa untuk industri perhotelan dengan memberi pendedahan, latihan serta kemahiran kepada calon-calon yang berpotensi.

Kumpulan Sasaran
 • Lepasan SPM
 • Berkelulusan Diploma
 • Berkelulusan Ijazah
 • Ibu tunggal
 • Penganggur
 • Pesara

Syarat-Syarat Penyertaan

 1. Berumur 18 tahun ke atas
 2. Menetap di sekitar Lembah Klang
 3. Berkebolehan membaca, menulis dan berkomunikasi secara asas dalam Bahasa Inggeris

Latihan Yang Ditawarkan
 • Jurukemas (Housekeeping)
 • Pramusaji / Operasi Makanan dan Minuman (Food and Beverage)
 • Pembantu Penyedia Makanan (Kitchen Helper)
 • Stewarding

Faedah Lain Yang Ditawarkan

 • Manual Latihan
 • Makan / Minum
 • Suntikan Tifoid
 • Peluang pekerjaan tetap sekiranya menepati kriteria yang ditetapkan pihak hotel
Muat Turun

Kemaskini Terakhir :
Facebook
Twitter
Instagram
Kod QR
RSS
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.