• Home
 • Ministry's Programmes
 • Funds & Incentives
 • Tax Incentives

Galakan Cukai

Permohonan Galakan Cukai Bagi Pengusaha Pelancongan Yang Mengendalikan Pakej Pelancong Domestik

PENGENALAN
Syarikat - syarikat pengusaha pelancongan yang mengendalikan pakej pelancongan dalam Malaysia dengan bilangan yang ditetapkan untuk tempoh setahun boleh membuat permohonan kepada Kementerian Pelancongan untuk sokongan bagi pengecualian cukai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

SYARAT - SYARAT
 1. Syarikat - syarikat pengusaha pelancongan yang mengendalikan pakej pelancongan ke Malaysia dengan syarat membawa masuk tidak kurang daripada 1,500 pelancong domestik setahun boleh memohon sokongan Kementerian Pelancongan terhadap pengecualian cukai.
 2. Syarikat - syarikat pengusaha pelancongan perlu berlesen dengan Kementerian Pelancongan Malaysia dan mempunyai lesen yang sah semasa memohon sokongan pelepasan cukai.
 3. Tarikh kuatkuasa permohonan pelepasan cukai adalah mulai tahun taksiran 2016 hingga tahun taksiran 2018.
 4. Permohonan sokongan pelepasan cukai dari Kementerian Pelancongan Malaysia perlu dikemukakan dalam tempoh 6 bulan selepas akaun syarikat diaudit oleh juruaudit bertauliah.
 5. Sekiranya diminta, pihak Audit Awam hendaklah mengemukan dokumen-dokumen (bil/resit/itinerari) yang berkaitan dengan tuntutan tersebut untuk disemak oleh pihak Kementerian.
 6. Syarikat yang memohon pengecualian cukai hendaklah menyediakan akaun berasingan terhadap pendapatan yang diperolehi daripada pengendalian pakej pelancongan domestik untuk kemudahan semakan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
 7. Surat sokongan daripada Kementerian Pelancongan hanya akan dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) setelah pihak Kementerian berpuas hati dengan pengesahan yang diberikan oleh Audit Awam yang bertauliah.

TATACARA PERMOHONAN
 1. Satu borang permohonan yang lengkap diisi dimajukan kepada :
  Ketua Setiausaha
  Kementerian Pelancongan
  Bahagian Pembangunan Industri
  Tingkat 14, Menara 1
  No. 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya
 2. Kementerian Pelancongan Malaysia tidak 'terikat' untuk memaklumkan sebab-sebab penolakan permohonan.
 3. Kegagalan mengemukakan dokumen lengkap berdasarkan senarai semak boleh menyebabkan permohonan ditolak.
 4. Permohonan yang disokong untuk tujuan pelepasan cukai adalah tidak secara automatik melayakkan syarikat-syarikat berkenaan mendapat kelulusan untuk pelepasan cukai. Kelulusan adalah tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
 5. Borang Permohonan Galakan Cukai adalah percuma dan tidak melibatkan apa-apa kos pendaftaran.
 6. Borang Permohonan Galakan Cukai hendaklah ditaip.

Permohonan Galakan Cukai Bagi Pengusaha Pelancongan Yang Mengendalikan Pakej Pelancong Asing

PENGENALAN
Syarikat - syarikat pengusaha pelancongan yang mengendalikan pakej pelancongan dengan membawa pelancong asing ke Malaysia dengan bilangan yang ditetapkan untuk tempoh setahun boleh membuat permohonan kepada Kementerian Pelancongan untuk sokongan bagi pengecualian cukai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

SYARAT - SYARAT
 1. Syarikat - syarikat pengusaha pelancongan yang mengendalikan pakej pelancongan ke Malaysia dengan syarat membawa masuk tidak kurang daripada 750 pelancong asing setahun boleh memohon sokongan Kementerian Pelancongan terhadap pengecualian cukai.
 2. Syarikat - syarikat pengusaha pelancongan perlu berlesen dengan Kementerian Pelancongan Malaysia dan mempunyai lesen yang sah semasa memohon sokongan pelepasan cukai.
 3. Tarikh kuatkuasa permohonan pelepasan cukai adalah mulai tahun taksiran 2016 hingga tahun taksiran 2018.
 4. Permohonan sokongan pelepasan cukai dari Kementerian Pelancongan Malaysia perlu dikemukakan dalam tempoh 6 bulan selepas akaun syarikat diaudit oleh juruaudit bertauliah.
 5. Sekiranya diminta, pihak Audit Awam hendaklah mengemukan dokumen-dokumen (bil/resit/itinerari) yang berkaitan dengan tuntutan tersebut untuk disemak oleh pihak Kementerian.
 6. Syarikat yang memohon pengecualian cukai hendaklah menyediakan akaun berasingan terhadap pendapatan yang diperolehi daripada pengendalian pakej pelancongan asing untuk kemudahan semakan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
 7. Surat sokongan daripada Kementerian Pelancongan hanya akan dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) setelah pihak Kementerian berpuas hati dengan pengesahan yang diberikan oleh Audit Awam yang bertauliah.

TATACARA PERMOHONAN
 1. Satu borang permohonan yang lengkap diisi dimajukan kepada :
  Ketua Setiausaha
  Kementerian Pelancongan
  Bahagian Pembangunan Industri
  Tingkat 14, Menara 1
  No. 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya
 2. Kementerian Pelancongan Malaysia tidak 'terikat' untuk memaklumkan sebab-sebab penolakan permohonan.
 3. Kegagalan mengemukakan dokumen lengkap berdasarkan senarai semak boleh menyebabkan permohonan ditolak.
 4. Permohonan yang disokong untuk tujuan pelepasan cukai adalah tidak secara automatik melayakkan syarikat-syarikat berkenaan mendapat kelulusan untuk pelepasan cukai. Kelulusan adalah tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
 5. Borang Permohonan Galakan Cukai adalah percuma dan tidak melibatkan apa-apa kos pendaftaran.
 6. Borang Permohonan Galakan Cukai hendaklah ditaip.
Nota
Sebarang permohonan yang tidak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan di atas akan ditolak.

Last updated :
Kod QR
Scan the QR Code on your smartphone for mobile version.