Bahagian Pembangunan Prasarana

Aras 10,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7321


KOSONG
Setiausaha Bahagian
03 8891 7322
03 8891 7322
Radziah binti Jamaludin
PA SUB (PP)
kUUnfradziahkUUnf
03 8891 7323
kUUnfradziahkUUnf
03 8891 7323
Norsiah binti Patah
KPSUK (PP)
Unit Pengurusan Projek
sSXRrnorsiahsSXRr
03 8891 7325
sSXRrnorsiahsSXRr
03 8891 7325
Ir. Azizan bin Dahari
KUT
Unit Teknikal
Uq@IhazizanUq@Ih
03 8891 7328
Uq@IhazizanUq@Ih
03 8891 7328
Nik Muhd Hasbi bin Nik Daud
KPSU (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
g4YO5hasbig4YO5
03 8891 7327
g4YO5hasbig4YO5
03 8891 7327
Mohd Hafiz bin Khar
PSUK (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
)VTdlm.hafiz)VTdl
03 8891 7331
)VTdlm.hafiz)VTdl
03 8891 7331
Mohd Nazaril Issyam bin Ismail
PSUK (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
aQn#yissyamaQn#y
03 8891 7330
aQn#yissyamaQn#y
03 8891 7330
Syarifah Zakirah binti Syed Hamid
PSUK (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
x&O0Dsyarifahzakirahx&O0D
03 8891 7334
x&O0Dsyarifahzakirahx&O0D
03 8891 7334
Nor Asri bin Jani
PSUK (PP) 4
Unit Pengurusan Projek
eq7ninor.asrieq7ni
03 8891 7329
eq7ninor.asrieq7ni
03 8891 7329
Ali Amran bin Kamaruzaman
Jurutera Awam
Unit Teknikal
qxATIaliamranqxATI
03 8891 7332
qxATIaliamranqxATI
03 8891 7332
Ezham bin Abdul Kudus
Arkitek
Unit Teknikal
!2!9Lezham!2!9L
03 8891 7335
!2!9Lezham!2!9L
03 8891 7335
Muhamad Faris bin Mohd Rushdi
PSU (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
goJBXfarisgoJBX
03 8891 7333
goJBXfarisgoJBX
03 8891 7333
Aley Suzana binti Mohd Zain
PSU (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
)nVX4aleysuzana)nVX4
03 8891 7357
)nVX4aleysuzana)nVX4
03 8891 7357
Norma binti Ismail
PSU (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
Zv#NgnormaZv#Ng
03 8891 7326
Zv#NgnormaZv#Ng
03 8891 7326
Nazaitul Hazira binti Ismail
JUB (PP)
Unit Teknikal
PRtC(haziraPRtC(
03 8891 7336
PRtC(haziraPRtC(
03 8891 7336
Amir Bakhtiar bin Ramlan Zairuddin
PPTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
%MCMHamirramlan%MCMH
03 8891 7353
%MCMHamirramlan%MCMH
03 8891 7353
Zulhelmi bin Zainol Abidin
Penolong Pegawai Senibina (PP)
Unit Teknikal
dOeRMzulhelmidOeRM
03 8891 7346
dOeRMzulhelmidOeRM
03 8891 7346
Wan Mohd Syafique bin Abd Razak
Penolong Jurutera (PP) 1
Unit Teknikal
Tn6&%syafiqueTn6&%
03 8891 7348
Tn6&%syafiqueTn6&%
03 8891 7348
Shelidatul Baizura binti Sarbini
Penolong Jurutera (PP) 2
Unit Teknikal
$v^fishelidatul$v^fi
03 8891 7350
$v^fishelidatul$v^fi
03 8891 7350
Muhammad Saufi bin Zainal Azman
Penolong Jurutera (PP) 3
Unit Teknikal
TjDXnsaufizainalTjDXn
03 8891 7355
TjDXnsaufizainalTjDXn
03 8891 7355
Muhamad Noor Shuhaimi bin Ramli
Penolong Jurutera (PP) 4
Unit Teknikal
z4LGPshuhaimiz4LGP
03 8891 7349
z4LGPshuhaimiz4LGP
03 8891 7349
Shahrul Nizam bin Bakri
Penolong Jurutera (PP) 5
Unit Teknikal
@ob8$shahrulnizam@ob8$
03 8891 7352
@ob8$shahrulnizam@ob8$
03 8891 7352
Badariah binti Naib
PTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
a%BQ9badariaha%BQ9
03 8891 7339
a%BQ9badariaha%BQ9
03 8891 7339
Nurliena binti Ismail
PT (P/O) 1
Unit Pengurusan Projek
B!ou@nurlienaB!ou@
03 8891 7341
B!ou@nurlienaB!ou@
03 8891 7341
Siti Nor Erlina binti Kumpul
PT (P/O) 2
Unit Pengurusan Projek
LZm&unorerlinaLZm&u
03 8891 7340
LZm&unorerlinaLZm&u
03 8891 7340
Mohd Hanafi bin Md. Noh
PT (P/O) 5
Unit Pengurusan Projek
JHH%Thanafi.nohJHH%T
03 8891 7344
JHH%Thanafi.nohJHH%T
03 8891 7344
Arbayiah binti Ba'ai
PT (P/O) 4
Unit Pengurusan Projek
c65oNarbayiahc65oN
03 8891 7343
c65oNarbayiahc65oN
03 8891 7343
Arozsha Emilia binti Shaharudin
PT (P/O) 5
Unit Perancangan & Penyelarasan
NhG6*arozshaNhG6*
03 8891 7345
NhG6*arozshaNhG6*
03 8891 7345
Nurul Huda binti Ahmad
PT (P/O) 6
Unit Perancangan & Penyelarasan
BIGY$huda.ahmadBIGY$
03 8891 7342
BIGY$huda.ahmadBIGY$
03 8891 7342
Melania Pandikar
PT (Kew)
Unit Perancangan & Penyelarasan
#(4Otmelania#(4Ot
03 8891 7692
#(4Otmelania#(4Ot
03 8891 7692
Azree bin Jaafar
PO (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
PKNuAazreePKNuA
03 8891 7690
PKNuAazreePKNuA
03 8891 7690
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit