Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa

FUNGSI BAHAGIAN
 1. Menggubal dasar pelancongan dan merangka strategi pembangunan industri pelancongan negara.
 2. Memantau pelaksanaan Dasar Pelancongan Negara (DPN) yang berkaitan dengan aspek struktur organisasi, produk, pemasaran, guna tenaga, pengangkutan, petunjuk pelancongan, sosio budaya dan makro ekonomi.
 3. Menjalankan kajian dan penyelidikan yang berkaitan pelancongan.
 4. Merancang pembangunan produk baru pelancongan seperti pelancongan kesihatan, pelancongan pendidikan, pelancongan sukan, pelancongan layar, pelancongan desa, pelancongan khusus dan sebagainya.
 5. Membangunkan pangkalan data pelancongan dan Akaun Satelit Pelancongan Malaysia.
 6. Menggalakkan hubungan dua hala, serantau dan antarabangsa dalam bidang kerjasama pelancongan dan promosi pelancongan
 7. Menyertai pelbagai forum kebangsaan dan antarabangsa untuk memajukan kepentingan Malaysia dalam bidang pelancongan.
 8. Menguruskan permohonan warga negara asing yang ingin tinggal di Malaysia di bawah Program Malaysia My Second Home (MM2H) serta berfungsi sebagai Pusat Sehenti bagi membolehkan warga negara asing mendapatkan maklumat tentang program ini serta khidmat nasihat tentang kehidupan di Malaysia.
 9. Memberi input dan pandangan kepada Kementerian / Jabatan / Agensi terhadap perkara yang melibatkan bidang pelancongan terutama tentang kemudahan masuk pelancong asing ke Malaysia

PIAGAM PELANGGAN
 1. Menyediakan minit mesyuarat utama (Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Pelancongan dan Jawatankuasa Kebangsaan Pembangunan Pelancongan dan Kebudayaan) dalam tempoh 14 hari.
 2. Meyediakan ulasan Memorandum Jemaah Menteri dalam tempoh 14 hari.
 3. Menyediakan Nota Jemaah Menteri (NJM) lawatan rasmi ke luar negara / mesyuarat luar negara YB. Menteri untuk pembentangan di Mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh tujuh (7) hari selepas lawatan / mesyuarat berkenaan.
 4. Mengemukakan input / maklum balas kepada Kementerian / Jabatan / Agensi Kerajaan / Pertubuhan Serantau dan Organisasi Antarabangsa tentang kertas kerja / pelan tindakan / dokumen rasmi berkaitan dengan dasar pelancongan negara dalam tempoh 10 hari.
 5. Mengemukakan laporan lawatan rasmi ke luar negara Pegawai Kanan / Pegawai KPK dalam tempoh 7 hari selepas lawatan tersebut.
 6. Mengemukakan maklum balas Kertas Jemaah Menteri yang berkaitan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh kabinet.

Kemaskini Terakhir :