Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman
 • Utama
 • Perkhidmatan
 • Permohonan Daftar
 • Pendaftaran Projek Pelancongan

Garis Panduan Permohonan Pendaftaran Projek Pelancongan

PENGENALAN
Projek pelancongan merujuk kepada sesuatu projek yang dirancang dan dibangunkan khas bagi menggalakkan aktiviti pelancongan dan berupaya menarik para pelancong untuk mengunjungi tempat berkenaan serta menceburi diri mereka dalam aktiviti yang diadakan.

JENIS PROJEK
Terbahagi kepada 2 jenis projek iaitu :

Projek Penginapan
 • Hotel
 • Pusat Peranginan/Resort
 • Motel / Inn / Rest House
 • Chalet
 • Khemah Percutian

Projek Bukan Penginapan
 • Taman Bertema
 • Pusat Kraf tangan dan Pameran Kebudayaan Yang Bersepadu
 • Galeri dan Muzium
 • Taman Marina
 • Restoran Pelancongan
 • Pusat Persidangan / Pameran

SYARAT - SYARAT
 1. Permohonan setiap projek pelancongan adalah ditimbang mengikut meritnya dari masa ke semasa berpandukan syarat dan ciri-ciri umum seperti berikut :
 2. Sasaran pasaran projek adalah tertumpu kepada pelancong-pelancong sama ada pelancong tempatan ataupun pelancong asing.
 3. Syarikat penganjur projek pelancongan itu hendaklah diperbadankan di Malaysia.
 4. Pakej-pakej pelancongan boleh diadakan kerana tarikannya yang tersendiri.
 5. Projek ini berupaya meningkatkan imej setempat serta mempelbagaikan kegiatan- kegiatan pelancongan (spin-off).
 6. Seni bina bangunan dan hiasan dalaman projek yang berunsurkan budaya tempatan adalah digalakkan.
 7. Projek ini tidak berunsur keahlian atau bersifat exclusive.
 8. Bagi projek penginapan, tiada syarat minimum length of stay, tiada konsep time- sharing atau pemilikan individu ke atas bilik-bilik penginapan dan tiada bahagian daripada projek penginapan tersebut dijual kepada individu atau disewa secara jangka panjang.
 9. Bagi projek bukan penginapan, pelaburan minima yang dibenarkan ialah RM10 juta, tidak termasuk kos tanah.
 10. Pembinaan projek mestilah siap sekurang-kurangnya 75%.

TATACARA PERMOHONAN
 1. Satu borang permohonan yang lengkap diisi dimajukan kepada :
  Ketua Setiausaha
  Kementerian Pelancongan
  Bahagian Pembangunan Industri
  Tingkat 14, Menara 1
  No. 2, Jalan P5/6, Presint 5
  62200 Putrajaya
 2. Kementerian Pelancongan Malaysia tidak 'terikat' untuk memaklumkan sebab - sebab penolakan permohonan.
 3. Kegagalan mengemukakan dokumen lengkap berdasarkan senarai semak boleh menyebabkan permohonan ditolak.
 4. Permohonan yang diluluskan sebagai projek pelancongan tidak secara automatik melayakkan syarikat-syarikat berkenaan mendapat kelulusan untuk galakan/insentif-insentif pelancongan.
 5. Borang Permohonan Pendaftaran Projek Pelancongan adalah percuma dan tidak melibatkan apa-apa kos pendaftaran.
 6. Borang Pendaftaran Projek Pelancongan hendaklah ditaip.

Kemaskini Terakhir :