Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman
  • Utama
  • Program Kementerian
  • Tabung & Insentif
  • Surat Sokongan Kebudayaan (G2G)

Surat Sokongan Kebudayaan (G2G)

Surat Sokongan Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) merupakan salah satu usaha kerajaan dalam menjaga hubungan diplomatik dengan negara luar dalam bidang seni, budaya dan warisan.

Usaha ini selaras dengan Dasar Kebudayaan Negara (DAKEN) untuk memperkasa dan mempergiat aktiviti/ program silang budaya di peringkat kebangsaan dan antarabangsa di Malaysia.

Pemberian taraf kebudayaan ini adalah berasaskan kepada perjanjian atau memorandum persefahaman dalam bidang kebudayaan yang telah dimeterai oleh Kerajaan Malaysia dengan negara luar.

GARIS PANDUAN PERMOHONAN SURAT SOKONGAN PERSEMBAHAN OLEH ARTIS LUAR NEGARA (ALN), KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

1. Kementerian akan mengeluarkan Surat Sokongan Kebudayaan kepada pihak penganjur berdasarkan dua (2) status iaitu Pertukaran Kebudayaan dan Kerjasama Kebudayaan.

     a) Status Pertukaran Kebudayaan diberikan berdasarkan perkara-perkara berikut:
              • Terdapat perjanjian kebudayaan yang masih aktif antara negara kita dengan negara asing tersebut;
              • Negara-negara ASEAN; dan
              • Pihak penganjur yang dikategorikan sebagai kementerian, badan berkanun dan agensi/ jabatan kerajaan (program kerajaan).

     b) Status Kerjasama Kebudayaan diberikan berdasarkan perkara-perkara berikut:
             • Tiada perjanjian kebudayaan antara negara kita dengan negara asing tersebut;
             • Bukan negara-negara ASEAN; dan
             • Pihak penganjur yang dikategorikan sebagai Pertubuhan BukanKerajaan (NGO), sendirian berhad, kebajikan/ badan amal
              dan lain-lain syarikat swasta.

2. Permohonan hendaklah mengandungi dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:
    a) Nota Diplomatik/ Note verbal mengenai program kebudayaan tersebut;
    b) Senarai nama lengkap (termasuk nama, jantina, nombor pasport, tarikh
        pasport dikeluarkan, tarikh luput dan peranan artis);
    c) Salinan pasport (salinan berwarna)
    d) Butiran Penerbangan (Estimated Time of Arrival-ETA , Estimated Time of
        Departure-ETD);
    e) Senarai peralatan (jika ada - gambar, berat, panjang, lebar, nilai dalam RM);
    f) Program tentatif; dan
    g) Profil persembahan (jika ada)

3. Sebanyak 13 salinan (hardcopy) diperlukan bagi semua dokumen yang dinyatakan dan dokumen tersebut harus dihantar kepada alamat urus setia seperti yang tertera di bawah:

SETIAUSAHA BAHAGIAN
HUBUNGAN ANTARABANGSA KEBUDAYAAN (HAK)
KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA 

Aras 10, No. 2, Menara 1
Jalan P5/6, Presint 5
62200 PUTRAJAYA
03- 891 7596 / 03-8891 7532

4. Menjadi tanggungjawab pihak penganjur untuk mengambil Surat Sokongan Kebudayaan daripada Kementerian dan menghantar melalui serahan tangan kepada semua Agensi/ Jabatan/ Kementerian/ Badan Berautoriti sepertimana yang dinyatakan dalam surat tersebut.

5. Perkara-perkara yang berkaitan kelulusan daripada badan berautoriti bagi persembahan Artis Luar Negara (ALN) adalah tertakluk bawah bidang kuasa badan berautoriti masing-masing.

6. Nota Diplomatik/ Note Verbal daripada kedutaan adalah wajib dilampirkan ketika pihak penganjur mengemukakan permohonan kepada MOTAC.

7. Kedutaan berkenaan akan mengemukakan Nota Diplomatik/ Note Verbal kepada MOTAC bagi tujuan pengeluaran Surat Sokongan Pertukaran Kebudayaan/ Kerjasama Kebudayaan kepada pihak penganjur.

8. Pihak penganjur yang dikategorikan sebagai Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), Syarikat Sendirian Berhad, Badan Kebajikan/ Badan Amal dan lain-lain Syarikat Swasta adalah diwajibkan mengemukakan note verbal tersebut kepada pihak MOTAC ketika menghantar permohonan Surat Sokongan Kebudayaan.

9. Pihak penganjur yang dikategorikan sebagai Kementerian, Badan Berkanun dan Agensi/ Jabatan kerajaan adalah dikecualikan mengemukakan Nota Diplomatik/ Note Verbal ketika menghantar permohonan Surat Sokongan Kebudayaan (dianggap sebagai program kerajaan).

10. Pihak penganjur perlu mematuhi syarat-syarat berikut dalam permohonan Surat Sokongan Kebudayaan:
a) Persembahan kebudayaan yang tidak bermotifkan keuntungan; dan
b) Tiada penjualan tiket. Jualan tiket pada kadar nominal boleh dipertimbangkan.

11. Kategori persembahan kebudayaan:
a) Nyanyian
b) Muzik
c) Tarian
d) Konsert Kebudayaan
e) Teater
f) Seni Mempertahankan Diri
g) Lukisan

12. Permohonan selain persembahan kebudayaan perlu dikemukakan terus kepada Jawatankuasa Agensi Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (JK-PUSPAL).

Disertakan dokumen berkenaan untuk rujukan ;
a). Senarai Semak Permohonan Surat Sokongan Kebudayaan (G2G)
b). Carta Aliran/ Proses Mendapatkan Surat Sokongan Kebudayaan (G2G)


Kemaskini Terakhir :