Selamat Datang ke Portal Rasmi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

Senarai Homestay di Malaysia MYGOV PORTAL
Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman
 • Utama
 • Perkhidmatan
 • Data Terbuka

Data Terbuka

# SET DATA FORMAT
1. Senarai Homestay di Malaysia CSV
2. Statistik Kedatangan Pelancong Islam ke Malaysia XLSX
3. Senarai Institut Latihan Pelancongan (ILP) CSV
4. Kedudukan Malaysia Mengikut Jumlah Ketibaan Pelancong Asing XLSX
5. Pengelasan Hotel CSV
6. Kedudukan Malaysia Mengikut Jumlah Pendapatan Pelancongan XLSX
7. Senarai Pejabat Negeri Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya XLSX
8. Pengelasan Pusat Urutan Kaki CSV
9. Statistik Kedatangan Pelancong ke Homestay XLSX
10. Statistik Premis Penginapan Pelancongan CSV
11. Senarai Pemandu Pelancong Yang Berlesen XLSX

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

1. Penggunaan data di bawah terma ini
Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:
 1. Salin, terbit, edar dan pindah data;
 2. Adaptasi data;
 3. Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan
 4. Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:
 1. Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;
 2. Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan
 3. Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut: "Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0"

4. PENGECUALIAN
Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:
 1. Data peribadi;
 2. Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;
 3. Logo organisasi sektor awam atau jabatan;
 4. Lambang diraja dan lambang tentera;
 5. Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;
 6. Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan
 7. Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

5. TIADA JAMINAN
 1. Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan
 2. Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

6. UNDANG-UNDANG
Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Sumber : http://www.data.gov.my Tarikh Pindaan : 30 SEPTEMBER 2015


Kemaskini Terakhir :