Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman
  • Utama
  • Program Kementerian
  • Kursus
  • Pemantapan Pengendalian Umrah

Kursus Pemantapan Pengendalian Umrah

Kursus Pemantapan Pengendalian Umrah adalah merupakan inisiatif Kerajaan di bawah Majlis Kawal Selia Umrah (MKSU). Tujuan penganjuran KPPU adalah bagi memantapkan urus tadbir pengurusan umrah susulan daripada kes penipuan pakej umrah yang telah meningkat dan berleluasa. Menurut statistik yang dikumpulkan oleh Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dari tahun 2012 sehingga tahun 2015 mencatatkan seramai 2761 orang mangsa yang telah ditipu dengan kerugian terkumpul melebih RM19juta. Oleh yang demikian, KPPU diperkenalkan sebagai pra-syarat sebelum syarikat dapat diberikan lesen khas umrah. Antara objektif KPPU antara lain ialah :
  • Sebagai pra syarat untuk keperluan pelesenanan khas umrah.
  • Menyeragamkan pengendalian dan pengelolaan umrah yang menyeluruh.
  • Meningkatkan profesionalisma agensi pengelola umrah.
  • Melahirkan pengurus dan pembimbing umrah yang mahir lagi berintegriti.

Kemaskini Terakhir :