Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Kursus Pemandu Pelancong

1. Apakah proses untuk menjadi Pemandu Pelancong?
 • Calon yang lulus Peperiksaan Kursus Asas Pemandu Pelancong akan mendapat surat dan sijil daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia dan Sijil Kemahiran Malaysia daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran melalui Institut Latihan Pelancongan. Calon-calon ini dikehendaki menduduki Kursus We Are The Host (WATH) yang dikendalikan oleh Institut Latihan Pelancongan atau Persatuan Pemandu Pelancong Malaysia.
 • Calon-calon yang berjaya perlu menghantar dokumen-dokumen seperti di bawah kepada Bahagian Pelesenan, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia dalam masa 3 bulan selepas mendapat sijil Peperiksaan Kursus Asas Pemandu Pelancong daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia:
  • Sijil Kursus Asas Pemandu Pelancong
  • Sijil Kursus We Are The Host (WATH)
  • Sijil Kemahiran Malaysia
  • 1 keping gambar berukuran passport
  • 1 salinan kad pengenalan
  • 1 salinan resit keahlian Persatuan Pemandu Pelancong Negeri
  • Surat akuan terperinci daripada mana-mana hospital kerajaan / pengamal perubatan berlesen.
 • Lesen Pemandu Pelancong tempoh percubaan akan dikeluarkan dalam masa 5 hari selepas penghantaran dokumen.
 • Pemandu Pelancong perlu menduduki Kursus Pengesahan Pemandu Pelancong dalam masa 2 tahun tempoh percubaan dan mendapatkan 3 sijil Continuous Tourism Related Education (CTRE) untuk mendapatkan lesen Pemandu Pelancong Tetap.
 • 6 sijil CTRE wajib diambil dalam masa 2 tahun untuk memperbaharui lesen Pemandu Pelancong.

2. Apakah peluang untuk memajukan kerjaya di dalam bidang Pemandu Pelancong?
Pemandu Pelancong sedia ada boleh menambahkan ilmu yang ada dengan mempelajari bahasa-bahasa asing dan menambah bahasa pemanduan supaya boleh memandu pelancong-pelancong asing. Pemandu Pelancong yang berkebolehan berbahasa asing amat diperlukan pada masa kini. Bagi Pemandu Pelancong yang berminat untuk melatih dan mengajar, dengan pengalaman yang cukup, mereka boleh menjadi pelatih dan pemeriksa untuk Kursus Pemandu Pelancong di Institut Latihan Pelancongan. Dengan adanya pengalaman dan modal yang mencukupi, Pemandu Pelancong juga boleh melibatkan diri di dalam perniagaan di dalam bidang pelancongan seperti agensi pelancongan, hotel dan resort.

3. Apakah perbezaan di antara Pemandu Pelancong Bandar dan Pemandu Pelancong Alam Semulajadi?

Pemandu Pelancong Bandar Pemandu Pelancong Alam Semulajadi Setempat
Pemandu Pelancong Bandar boleh memandu pelancong di Bandar seluruh Malaysia. Pemandu Pelancong Alam Semulajadi Setempat hanya boleh memandu pelancong di sekitar kawasan alam semulajadi yang dipilih oleh mereka semasa mendaftar untuk mendapatkan lesen.
Menghadiri dan lulus Kursus Asas Pemandu Pelancong untuk mendapatkan lesen Pemandu Pelancong Bandar. Tempoh kursus adalah selama 500 jam (4-6 bulan) dan dikendalikan oleh Institut Latihan Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Menghadiri dan lulus Kursus Pemandu Pelancong Alam Semulajadi Setempat untuk mendapatkan lesen Pemandu Pelancong Alam Semulajadi Setempat. Tempoh kursus adalah selama 17 hari dan dikendalikan oleh Jabatan PERHILITAN.
Warna lesen pemanduan adalah biru. Warna lesen pemanduan adalah hijau.

Kemaskini Terakhir :