Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap
  • Home
  • FAQs
  • Pengelasan Spa dan Pusat Urutan Kaki (PUK)

Pengelasan Spa dan Pusat Urutan Kaki (PUK)

1. Bagaimana cara untuk memohon pengelasan spa / PUK?
Permohonan boleh dibuat secara manual dengan memuat turun borang melalui laman sesawang  Portal Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia iaitu motac.gov.my

2. Bagaimana pemeriksaan pengelasan dilaksanakan?
Pengelasan boleh dijalankan secara pemeriksaan fizikal bagi permohonan pengelasan baharu. Manakala bagi permohonan pengelasan semula, pemeriksaan dijalankan secara penilaian kendiri oleh pihak premis. Sekiranya pihak MOTAC tidak berpuas hati dengan hasil laporan yang dikemukakan oleh pihak premis, pemeriksaan kali kedua secara fizikal boleh dilaksanakan oleh pihak MOTAC.

3. Adakah terdapat sebarang caj pembayaran dikenakan bagi permohonan pengelasan spa / PUK?
Tiada sebarang caj dikenakan buat masa sekarang.

4. Adakah Sijil Penggredan mempunyai tempoh sah laku ?
Tempoh sah laku Sijil Penggredan adalah selama 3 tahun.

5. Bilakah pemohon boleh mengemukakan permohonan pengelasan semula?
Pemilik atau Pengusaha hendaklah mengemukakan permohonan pengelasan semula 3 bulan sebelum sijil penggredan tamat. Permohonan yang dikemukakan hendaklah lengkap, teratur dan sempurna.

6. Apakah kesan sekiranya permohonan pengelasan dibuat selepas tamat tempoh sijil penggredan?
Kegagalan mengemukakan permohonan mengikut tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan kelewatan pengeluaran Sijil Penggredan dan menjejaskan urusan yang  berkaitan.

7. Bagaimana untuk mendapatkan salinan sijil sekiranya berlaku kehilangan Sijil Penggredan spa / PUK?
Pemohon boleh membuat permohonan penggantian sijil di Bahagian Pelesenan Pelancongan, Ibu Pejabat Putrajaya dengan mengemukakan surat permohonan ataupun e-mel kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dengan menggunakan e-mel rasmi premis.

8. Di manakah maklumat mengenai spa / PUK yang telah diberikan penggredan oleh MOTAC boleh diakses?
Senarai penggredan (Rated spa/ PUK) boleh dirujuk di dalam laman sesawang rasmi MOTAC (motac.gov.my).

9. Sekiranya premis tidak berpuas hati dengan keputusan penggredan yang diberikan, adakah premis boleh mengemukakan rayuan?
Pihak premis hendaklah mengemukakan rayuan dalam tempoh 21 hari daripada surat keputusan permohonan pengelasan dikeluarkan oleh kementerian.

10. Adakah permohonan rayuan masih boleh dibuat selepas tempoh 21 hari?
Tidak.

Permohonan rayuan hanya boleh dibuat sekali sahaja dalam tempoh 21 hari daripada tarikh keputusan Mesyuarat Panel Pengelasan Spa dan PUK. Walau bagaimanapun, pemohon boleh mengemukakan permohonan  pemeriksaan semula premis selepas tempoh satu (1) tahun daripada tarikh keputusan mesyuarat.

11. Adakah pihak premis masih boleh membuat rayuan semula selepas memperoleh keputusan rayuan terdahulu?
Tidak, keputusan rayuan adalah muktamad dan rayuan hanya boleh dibuat sekali sahaja.

12. Adakah MOTAC akan mengeluarkan sijil penggredan baharu selepas keputusan permohonan rayuan?
Ya.
Surat Keputusan dan Sijil Penggredan baharu akan dikeluarkan kepada premis yang berjaya memperoleh penggredan baharu. Manakala bagi premis yang masih kekal dengan penggredan sedia ada, hanya surat makluman keputusan sahaja yang akan dikeluarkan.

13. Adakah sijil penggredan baharu akan dikeluarkan apabila berlaku pertukaran pemilik atau nama baharu premis?
Ya, Sijil penggredan baharu akan dikeluarkan bagi tujuan pertukaran pemilik atau nama baharu premis. Tiada caj fi dikenakan setakat ini.

14. Bagaimanakah pihak premis boleh mendapatkan dokumen berhubung Penilaian Kendiri?
Dokumen-dokumen berhubung Penilaian Kendiri boleh dirujuk di dalam laman sesawang rasmi MOTAC (motac.gov.my).

15. Apakah dokumen yang diperlukan bagi pemeriksaan secara Penilaian Kendiri?
Pemohon perlu muat turun dokumen-dokumen berikut dan mengemukakan kepada Pejabat MOTAC Negeri di mana premis berkenaan beroperasi :
  1. Borang Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Pengelasan;
  2. Borang Penilaian/Pemeriksaan Pengelasan;
  3. Laporan Pemeriksaan Pengelasan;
  4. Laporan Gambar Pemeriksaan Pengelasan; dan
  5. Surat Aku Janji Pengelasan.

16. Berapakah bilangan panel pemeriksa semasa pemeriksaan penilaian kendiri dilaksanakan oleh pihak premis?
Panel pemeriksa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya adalah tiga (3) panel pemeriksa termasuk Ketua Pemeriksa yang dilantik oleh premis berkenaan. Ketua Panel dan ahli panel boleh terdiri daripada pemilik atau pihak pengurusan yang menguruskan spa/ PUK berkenaan. Mereka yang dilantik hendaklah mempunyai pengalaman dalam bidang pengelasan spa / PUK.

17. Bilakah pihak premis akan menerima keputusan penggredan?
Keputusan akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja setelah Mesyuarat Panel Pengelasan Spa dan PUK bersidang.
Last updated :