Malaysia Madani
F.A.Q.
Contact Us
Complaints and Feedback
Sitemap

PEMBATALAN LESEN SYARIKAT EMRAZ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. (LESEN KPK/LN:8608)

8 Mac 2024 – Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) telah memutuskan untuk membatalkan lesen SYARIKAT EMRAZ TRAVEL & TOURS SDN. BHD. (LESEN KPK/LN:8608) berkuat kuasa pada 11 Mac 2024.

Pembatalan lesen Syarikat ini adalah selaras dengan perenggan 8(1)(b) dan (d) Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] kerana Syarikat didapati telah melanggar syarat lesen dan peruntukan Akta 482 serta menjalankan perniagaan mengikut cara yang memudaratkan kepentingan orang awam, industri pelancongan atau ekonomi negara.


Dikeluarkan oleh:
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA (MOTAC)
Tel: 03-8000 8000 Fax: 03-88917181
Website: www.motac.gov.my Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook, Instagram & Twitter: @mymotac

Last updated :