Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman
  • Utama
  • Inisiatif Program Strategik Memperkasa Rakyat Dan Ekonomi Tambahan (PEMERKASA)

Bantuan Kewangan Geran Bantuan Khas Secara One-Off RM3000.00 Di Bawah Inisiatif Program Strategik Memperkasa Rakyat Dan Ekonomi (PEMERKASA) Bagi Syarikat Malaysia My Second Home (MM2H) Yang Berlesen Di Bawah MOTAC

Kementerian ini telah melancarkan beberapa inisiatif bagi membantu meringankan beban yang dihadapi oleh Syarikat Pengendali Pelancongan yang berlesen di bawah Kementerian yang terkesan dengan wabak COVID 19. Salah satu insentif berkenaan ialah Program Strategik Memperksa Rakyat dan Ekonomi (PEMERKASA), iaitu manfaat bantuan kewangan sebanyak RM3,000.00 yang diberikan secara One-Off kepada Syarikat Pengendali Pelancongan yang layak.

Mengambil kira Syarikat MM2H yang mempunyai lesen inbound di bawah MOTAC yang turut terjejas semasa pandemik COVID-19, Kerajaan telah bersetuju untuk memperluaskan bantuan kewangan kepada Syarikat MM2H yang berlesen. Bantuan ini akan memberi manfaat kepada kira-kira 697 syarikat MM2H.

Untuk makluman, tarikh tutup permohonan telah ditetapkan pada 31 Ogos 2021 dan sebarang permohonan yang dikemukakan selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan. Tempoh masa yang diambil bagi proses pelaksanaan penyaluran bantuan kewangan ini adalah bergantung kepada kesempurnaan maklumat dan data yang diperolehi daripada Syarikat MM2H. Oleh yang demikian, ketepatan maklumat adalah sangat penting bagi memudah serta melicinkan proses ini.

Kerjasama daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan adalah dimohon untuk mengemukakan butiran yang tepat apabila dipohon oleh pihak Kementerian. Ini bagi memastikan penyaluran dapat dibuat dengan teratur. Pengumpulan dan pengemaskinian maklumat ini akan dilaksanakan oleh Pejabat MOTAC Negeri. Jika terdapat pertanyaan pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Pejabat MOTAC Negeri yang berdekatan. Kerjasama pihak tuan-tuan dan puan-puan dalam perkara ini adalah amat dihargai. Sebarang pemakluman terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Sekian terima kasih.

Pemerkasa Mm2h 01
Pemerkasa Mm2h 02
Pemerkasa Mm2h 03
Pemerkasa Mm2h 04Kemaskini Terakhir :