Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Pemandu Pelancong

Garis Panduan

Berkuatkuasa 30 Jun 2021.

Nota Penting: Tempoh pembaharuan lesen pemandu pelancong bagi tempoh 3 tahun hanya akan dilaksanakan apabila Sistem Pelesenan Industri Pelancongan (SPIP) dinaiktaraf. Dalam hal tersebut, tempoh pembaharuan lesen pemandu pelancong adalah 2 tahun pada masa ini.
pdf.png Garis Panduan Permohonan Baharu Lesen Pemandu Pelancong Bandar (Tahap 3)
Muat Turun
30-06-21 | 88.42 KB
pdf.png Garis Panduan Permohonan Pembaharuan Lesen Pemandu Pelancong Bandar (Tahap 3)
Muat Turun
30-06-21 | 83.82 KB
pdf.png Garis Panduan Permohonan Baharu Lesen Pemandu Pelancong Alam Semulajadi Setempat (Tahap 2)
Muat Turun
30-06-21 | 87.68 KB
pdf.png Garis Panduan Permohonan Pembaharuan Lesen Pemandu Pelancong Alam Semulajadi Setempat (Tahap 2)
Muat Turun
27-10-21 | 82.15 KB
pdf.png Garis Panduan Pemohonan Baharu Lesen Pemandu Pelancong Khas Wilayah / Region Specific Tourist Guide (RSTG) Sabah Dan Sarawak (Tahap 3)
Muat Turun
30-06-21 | 115.9 KB
pdf.png Garis Panduan Pemohonan Pembaharuan Lesen Pemandu Pelancong Khas Wilayah / Region Specific Tourist Guide (RSTG) Sabah Dan Sarawak (Tahap 3)
Muat Turun
27-10-21 | 89.09 KB
pdf.png Garis Panduan Permohonan Baharu Lesen Pemandu Pelancong Sementara (Bagi Pegawai Dagang/ Permastautin Tetap/ Spouse Program)
Muat Turun
30-06-21 | 120.78 KB