Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bahagian Hubungan Antarabangsa Kebudayaan

FUNGSI
  HAL-EHWAL ASEAN
 1. Merancang, menyelaras dan menyelia pelaksanaan tugas-tugas berkaitan dengan ASEAN seperti berikut:
  1. Focal Point Mesyuarat ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) dan ASEAN Ministers of Culture + 3 (AMCA + 3) (China, Jepun dan Korea).
 2. Merancang, menyelaras dan menyelia pelaksanaan tugas-tugas berkenaan Jawatankuasa ASEAN Committee on Culture and Information (ASEAN COCI), dan Sub Committee on Culture (SCC).
 3. Merancang, menyelaras dan menyelia pelaksanaan tugas-tugas Urus setia Mesyuarat Senior Officials Meeting On Culture (SOMCA) dan SOMCA + 3 (Korea, China dan Jepun).
 4. Menjadi "Focal point" peringkat Kementerian bagi semua urusan input / maklum balas bagi program / aktiviti dan rundingan dua hala (bilateral) di antara ASEAN dan negara-negara rakan dialog (Australia, New Zealand, India, Russia, Canada, Korea, Republik Rakyat China, Jepun dan Kesatuan Eropah).
 5. "Focal point" Malaysia bagi ASEAN Socio-Cultural Community Council (ASCC) dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti badan-badan sektoral dari 15 Kementerian dan Jabatan/Agensi.
 6. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program / projek ASEAN dalam bidang kebudayaan yang dilaksanakan oleh Jabatan-Jabatan di bawah kerjasama ASEAN.
 7. Merancang dan menyelia pengurusan kewangan di bawah Tabung Kebudayaan ASEAN (ASEAN Cultural Fund).

 8. PERHUBUNGAN DUA-HALA
 9. Menyelaras penyediaan Perjanjian, Memorandum Persefahaman dan Program Eksekutif bagi bidang Kebudayaan dengan Negara-negara luar.
 10. Merancang, menyelaras dan mamantau pengurusan program dan aktiviti kerjasama dalam bidang kebudayaan dua hala dan pelbagai hala dengan negara-negara luar.

 11. PERHUBUNGAN PELBAGAI HALA
 12. Merancang dan menyelaras pelaksanaan tugas-tugas focal point bagi Persidangan Menteri-menteri Kebudayaan Asia Eropah (ASEM CMM).
 13. Merancang, menyelaras tindakan susulan kepada keputusan / hasil mesyuarat Menteri-Menteri Penerangan oleh organisasi / pertubuhan NAM, COMINAC, OIC, ASEAN, UNESCO.
 14. Merancang dan menyelaras hubungan dan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan kesenian dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti berikut:
  1. ISESCO (Islamic Education, Scientific and Cultural Organization),
  2. IFACCA (International Federation of Arts Council and Culture Agencies),
  3. INCP (International Networking on Cultural Policy),
  4. ACCF (Asia Culture Cooperation Forum),
  5. IRCICA (Research Centre of Islamic History, Arts and Culture),
  6. Asia Cooperation Dialogue (ACD),
  7. Guff Cooperation Council (GCC); dan
  8. South East Asia Pacific Audio Visual Archive Association (SEAPAVAA)
 15. Urus setia Jawatankuasa Kecil Tetap Kebudayaan di bawah Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SKUM).
 16. Menyemak dan menyediakan input / maklumbalas bagi dokumen-dokumen (convention / declaration / recommendation) berkaitan UNESCO yang diedarkan oleh SKUM yang melibatkan aspek kebudayaan.
 17. Merancang dan melaksanakan persidangan/mesyuarat antarbangsa dalam bidang kebudayaan yang dianjurkan oleh Malaysia sebagai tuan rumah.

 18. UMUM
 19. Menyelia tugas-tugas persiapan dan mengumpul maklumat bagi YB. Menteri / Ketua Setiausaha dan pegawai-pegawai kanan KPK ke luar negara untuk menghadiri persidangan / mesyuarat / seminar peringkat antarabangsa.
 20. Menyelaras dan mamantau persiapan bagi kunjung hormat Pegawai Kanan dan lawatan rombongan dari luar negara.
 21. Merancang dan menyelia penyediaan kertas-kertas Jemaah Menteri bagi program / persidangan / perjanjian dalam bidang kebudayaan peringkat antarabangsa yang melibatkan KPK.
 22. Menyelaras penyediaan nota percakapan / nota ikhtisar / nota intervensi / Kertas Jemaah Menteri / teks ucapan / memo kelulusan dari semasa ke semasa apabila Anggota Pentadbiran/Pegawai Kementerian menghadiri mesyuarat di luar Negara atau apabila Negara menganjurkan sebarang mesyuarat / persidangan / bengkel kerja yang melibatkan peserta luar Negara.
 23. Merancang dan menyelia pengurusan sumber manusia, pentadbiran dan kewangan di Bahagian Perhubungan Antarabangsa (Kebudayaan).

PIAGAM PELANGGAN
 1. Mengemukakan input / maklum balas kepada Kementerian / Jabatan / Agensi Kerajaan / Pertubuhan Serantau dan Organisasi Antarabangsa tentang kertas kerja / pelan tindakan / dokumen rasmi berkaitan dengan kebudayaan, keseniaan dan warisan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 2. Memproses Permohonan Pemberian Taraf Pertukaran / Kerjasama Kebudayaan dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
 3. Menguruskan penyertaan Jabatan / Agensi di bawah Kementerian dalam program / projek / aktiviti antarabangsa berkaitan dengan kebudayaan, keseniaan dan warisan dengan menepati tarikh yang ditetapkan oleh penganjur.
 4. Mengemukakan laporan lawatan rasmi ke luar negara dalam tempoh dua minggu selepas tamat lawatan.

Kemaskini Terakhir :