Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

FUNGSI
 1. Merancang dan menganjur keperluan perjawatan, struktur organisasi perjawatan dan pengemaskinian skim perkhidmatan.
 2. Merancang dan mengendalikan urusan pengisian dan pengambilan kakitangan.
 3. Mengurus segala aspek perkhidmatan, penempatan, elaun, gaji dan segala kemudahan dalam perkhidmatan dan urusan kemajuan kerjaya.
 4. Merancang dan mengendalikan kursus/latihan dalam perkhidmatan, kursus wajib, peperiksaan perkhidmatan jabatan dan Penilaian Tahap Kecekapan.
 5. Mengurus hal ehwal pengisytiharan harta dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT).
 6. Melaksanakan tugas sebagai urus setia kepada Panel Pergerakan Gaji, Majlis Bersama Jabatan, Jawatankuasa Keutuhan, Jawatankuasa Latihan Kementerian, Lembaga Peperiksaan, Pasukan Petugas Mengurangkan Kerenah Birokrasi dan Panel Pembangunan Sumber Manusia.

PIAGAM PELANGGAN
 1. Mengeluarkan surat perlantikan bagi mengisi jawatan kosong di bawah bidang kuasa Ketua Setiausaha dalam masa 1 minggu dari tarikh keputusan muktamad pemilihan calon diperolehi.
 2. Mengeluarkan surat kelulusan penanggungan kerja selama lima (5) hari bekerja selepas keputusan pengurusan tertinggi diperolehi.
 3. Mengemukakan borang Penyata Perubahan (Kew.8) kepada Bahagian Pentadbiran dan Kewangan dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas semua dokumen lengkap diterima.
 4. Mengemukakan permohonan pengesahan lantikan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen kepada pihak berkuasa berkenaan dalam tempoh 1 minggu (7 hari) bekerja selepas semua dokumen lengkap diterima.
 5. Memastikan pegawai/kakitangan membuat pengisytiharan harta atau Sub Modul Pengisytiharan Harta melalui HRMIS dalam tempoh 14 hari dari tarikh melapor diri.
 6. Mengedarkan surat makluman kursus anjuran Kerajaan/swasta dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas diterima oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.
 7. Mengeluarkan surat tawaran kursus anjuran Kementerian kepada peserta yang berjaya dalam tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum berkursus.
 8. Melaksanakan pengurusan penempatan pegawai baru dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh lapor diri dan selepas keputusan penempatan diperolehi daripada pengurusan atasan.
 9. Mengeluarkan Surat Pergerakan Gaji dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh kelulusan Panel Pembangunan Sumber Manusia.
 10. Mengemaskini data pegawai lapor diri di dalam sistem HRMIS dalam tempoh 14 hari.
 11. Memantau pencapaian bagi modul dan submodul HRMIS pada setiap bulan.
 12. Mengeluarkan borang Penyata Perubahan (Kew.8) penamatan perkhidmatan bagi kakitangan telah bersara kepada Bahagian Pentadbiran dan Kewangan dalam tempoh lima (5) hari bekerja, selepas menerima surat kelulusan persaraan daripada JPA.

Kemaskini Terakhir :