Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Bahagian Dasar Kebudayaan

FUNGSI BAHAGIAN
 1. Menyelaras penggubalan dasar kebudayaan dan merangka strategi pembangunan kegiatan budaya, seni dan warisan negara.
 2. Memantau pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dalam aspek program-program kebudayaan dan kesenian serta penggalakkan produk seni budaya dan warisan.
 3. Merancang dan menjalankan kajian serta penyelidikan berkaitan kebudayaan, kesenian dan warisan.
 4. Menyelaras dan menyemak penyediaan Kertas Jemaah Menteri dan memberi input dan pandangan ke atas Memorandum Jemaah Menteri daripada Kementerian / Jabatan / Agensi lain serta menyelaras penyediaan jawapan kepada pertanyaan Parlimen yang menyentuh bidangkuasa Sektor Kebudayaan.
 5. Memberi khidmat nasihat berkaitan dasar budaya, seni dan warisan serta khidmat nasihat kepada Badan Bukan Kerajaan (BBK) dan Penggiat Seni.
 6. Merancang, menyelaras dan melaksanakan pemerkasaan budaya, amalan nilai-nilai murni dan jati diri melalui kempen, seminar, dialog, ceramah, wacana dan lain-lain aktiviti.
 7. Pendokumentasian dan penerbitan bahan-bahan mengenai kebudayaan, kesenian dan warisan.
 8. Menggalakkan kegiatan budaya, seni dan warisan melalui penyediaan bantuan dan tabung kebajikan bagi penggiat seni.
 9. Menyelaras dan mengurus agenda ekonomi Bumiputera dan mengurusetiakan Jawatankuasa Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera, Jawatankuasa Teknikal Dasar Industri Kreatif, Jawatankuasa Panel Penilai Kebudayaan serta Mesyuarat Penyelarasan Sektor Kebudayaan.

PIAGAM PELANGGAN
 1. Menguruskan permohonan bantuan Tabung Kebajikan Penggiat Seni dalam tempoh 7 hari bekerja.
 2. Menguruskan permohonan bantuan pentadbiran dan kegiatan-kegiatan persatuan badan bukan kerajaan berkaitan kebudayaan dalam tempoh 30 hari bekerja.

Kemaskini Terakhir :