Malaysia Madani
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Unit Komunikasi Korporat

FUNGSI
Seksyen Hal Ehwal Korporat
 1. Menyampaikan dan menyalurkan maklumat di peringkat Kementerian, nasional dan global.
 2. Merancang dan melaksanakan aktiviti peningkatan imej korporat Kementerian / Agensi.
 3. Merancang, menyelaras dan melaksanakan rancangan komunikasi / promosi / publisiti program serta pencapaian Kementerian / Agensi bagi acara-acara rasmi Kementerian dari semasa ke semasa.
 4. Merancang dan melaksanakan kajian impak terhadap keberkesanan sistem penyampaian Kementerian / Agensi.
 5. Merancang, menguruskan dan menerbitkan bahan-bahan penerbitan Kementerian sebagai sumber maklumat seperti video korporat Kementerian, buku panduan komprehensif / buku panduan Kementerian, direktori Kementerian, laporan tahunan, buletin Kementerian dan lain bentuk penerbitan bagi tujuan mempromosikan Kementerian.

Seksyen Perhubungan Awam dan Khidmat Pelanggan
Perhubungan Awam dan Media
 1. Memberikan penjelasan tentang dasar Kementerian / Agensi.
 2. Merancang dan melaksanakan program perhubungan awam Kementerian / Agensi.
 3. Mewujudkan dan mengukuhkan hubungan yang baik secara berterusan antara Kementerian dan Menteri dengan pihak media massa dan orang ramai.
 4. Menyelaraskan lawatan rasmi Kementerian.
 5. Menyediakan dan menyebarkan Nota Kepada Pengarang (NE), kenyataan akhbar, siaran media dan kumpulan risalah akhbar serta memberikan khidmat nasihat kepada media dalam membuat liputan.
 6. Menguruskan dan mengendalikan taklimat fungsi dan peranan Kementerian / Agensi.
 7. Memberikan khidmat nasihat tentang perhubungan awam dan perhubungan media kepada Menteri / Timbalan Menteri / KSU / TKSU.
 8. Menyediakan teks ucapan, perutusan, teks temu bual, tajuk perbincangan, kata alu-aluan, kenyataan akhbar Menteri / Timbalan Menteri / KSU / TKSU.
 9. Menyelaraskan dan menguruskan sidang media untuk Menteri / Timbalan Menteri / KSU / TKSU.
 10. Menyelaraskan rakaman gambar / video untuk acara-acara rasmi Kementerian serta megurus arkib gambar.
 11. Memantau dan menyelaras kandungan Laman Web Rasmi Kementerian.

Pengurusan Aduan dan Khidmat Pelanggan
 1. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau semua urusan berkaitan pelanggan.
 2. Mengurus, memantau dan menyelaras semua aduan / maklum balas pelanggan / orang ramai yang diterima melalui peti cadangan, surat, telefon, e-mel, akhbar, Hari Bertemu Pelanggan, Sistem iSPAAA, kunjungan dan lain-lain.
 3. Menyediakan dan menyelaras jawapan tentang aduan dan mengesyorkan tindakan yang perlu diambil, memantau dan menyelia keberkesanan sistem aduan awam.
 4. Memantau, menganalis dan mendokumentasikan isu-isu berkaitan Kementerian / Agensi di media massa (keratan akhbar).
 5. Merancang, menyelaras dan melaksanakan kajian kepuasan pelanggan.
 6. Merancang, menyelaras dan menerbitkan bahan-bahan terbitan Kementerian / Agensi.
 7. Menguruskan Pegawai Khidmat Pelanggan Kementerian / Agensi.
 8. Memberikan nasihat kepada Kementerian / Agensi mengenai perkhidmatan yang perlu diberikan kepada pelanggan.
 9. Menjalankan tugas Pegawai Perhubungan Biro Pengaduan Awam, PIKA, Pemudah dan Warkah untuk PM.
 10. Menyelaraskan dan menguruskan Hari Bertemu Pelanggan (HBP) Kementerian.

PIAGAM PELANGGAN
 1. Mengeluarkan teks sidang media / temubual, kenyataan akhbar / siaran media dalam tempoh dua (2) hari sebelum acara / sidang media diadakan.
 2. Menyelaras Teks ucapan / kata-kata aluan Menteri / KSU dikeluarkan dalam tempoh satu (1) minggu dan teks ucapan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dalam tempoh dua (2) minggu sebelum acara diadakan.
 3. Mengeluarkan rakaman foto dalam tempoh satu (1) hari selepas sesuatu acara / aktiviti / sidang media diadakan.
 4. Memuat-naik maklumat aktiviti / program ke laman rasmi muka buku (facebook) Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan semasa aktiviti / program diadakan.
 5. Menerbitkan Buletin MOTAC, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan 4 kali setahun iaitu pada Jan-Mac, April-Jun dan Julai-September, dan Oktober-Disember.
 6. Nota Pengarang (Note To Editor) dikeluarkan kepada media massa dalam tempoh tiga (3) hari sebelum program diadakan.
 7. Membuat promosi di media massa dalam tempoh empat (7) hari sebelum program diadakan.
 8. Menyediakan Press-Kit dalam tempoh tiga (3) hari sebelum program diadakan.
 9. Menjawab Surat Kepada Pengarang dalam tempoh 24 jam.
 10. Mengeluarkan surat akuan penerimaan aduan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima.
 11. Mengeluarkan surat tindakan susulan / siasatan / jawapan aduan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh aduan diterima.

Kemaskini Terakhir :